Visas NVO

LLKA sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu organizē tematisko darba grupu „Kooperācijas veicināšana lauksaimniecībā”

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
06.07.2011

LLKA sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu organizē tematisko darba grupu „Kooperācijas veicināšana lauksaimniecībā”. Plānots, ka darba grupa izstrādās priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē lauksaimniecības kooperatīvu darbību (Ministru kabineta noteikumos par LPKS atbilstības izvērtēšanu, Kooperatīvo sabiedrību likumā), kā arī izstrādās priekšlikumus ar kooperatīvu ikdienas darbību saistītajiem jautājumiem (ieteicamā kooperatīva organizatoriskā struktūra, statūtos iekļaujamie punkti u.tml.).
Tāpat plānots sagatavot ieteikumus valsts pārvaldes institūcijām lauksaimnieku kooperācijas izmantošanā un veicināšanā Latvijā (tai skaitā saistībā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta politiku nākotnē).   Darba grupā piedalīsies pārstāvji no Zemkopības ministrijas, LPKS "Latraps", LPKS "Durbes grauds", LPKS "Trikāta KS", LPKS "Straupe", LPKS "Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība", LPKS "Piena partneri KS", KS "Mūsmāju dārzeņi", LPKS „Latvijas jēri”, Mežu īpašnieku biedrības.
  LPKS nopietna attīstība aizsākās aptuveni desmit gadus atpakaļ. Šo gadu laikā kooperatīvi, pamatojoties uz praktisku pieredzi, ir saskārušies ar Kooperatīvo sabiedrību likuma nepilnībām, ko nepieciešams novērst. LPKS katru gadu iziet atbilstības izvērtēšanu, kas ļauj kooperatīvam izmantot dažāda veida likumdošanā noteiktās priekšrocības. Atbilstības saņemšana ir kā sava veida garants tam, ka zemnieks konkrētajam kooperatīvam var uzticēties. Rezultātā ir ļoti būtiski, lai kooperatīvi, kuri šo atbilstību saņem, strādā pēc kooperācijas pamatprincipiem. Pēdējā laika tendence gan pierāda, ka atsevišķi kooperatīvi, kuri saņem atbilstību, ir sakārtojuši dokumentāciju, lai atbilstību saņemtu, taču tajā pašā laikā no zemnieku puses ir atsauksmes, ka šie kooperatīvi savā darbībā neievēro kooperācijas pamatprincipus. Rezultātā ir nopietni jāizvērtē spēkā esošie atbilstības izvērtēšanas kritēriji, veicot nepieciešamos grozījumus un papildinājumus. Kooperācija kļūst aktuāla arī mežu īpašniekiem, kas nozīmē, ka esošajā sistēmā nepieciešams integrēt arī šīs nozares kooperatīvus. Tāpat šo gadu laikā kooperatīvu pārstāvji ir saskārušies ar dažāda veida ikdienas rakstura jautājumiem, kas jāņem vērā, plānojot organizēt jaunu kooperatīvu vai arī pieņemot lēmumu pilnveidot esošā kooperatīva darbību. Lai nodrošinātu līdzsvarotu lauksaimnieku kooperācijas attīstību ilgtermiņā, valsts pārvaldes iestādēm nepieciešams definēt to kā prioritāti un ar savām darbībām kooperācijas attīstību veicināt.
  Pirmā darba grupas tikšanās notiks 14. jūlijā. Plānots, ka tematiskā darba grupa savu darbu beigs šā gada rudenī. Informācija par darba grupas rezultātiem būs pieejama LLKA mājas lapā.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana