Visas NVO

LLKA vienojusies ar ZM par LAF garantiju apjoma palielināšanu kooperatīviem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
30.08.2011

Pēc vairākkārtējām diskusijām LLKA ir vienojusies ar Zemkopības ministriju, ka tiks virzīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”, palielinot līdz 1,2 milj. latu maksimālo Lauku attīstības fonda garantiju apmēru atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.
LLKA veica pārrunas ar Zemkopības ministriju par iespēju palielināt kooperatīvu maksimālo garantiju apjomu līdz 2,5 milj. latu, taču lai to varētu izdarīt, nepieciešams palielināt Lauku attīstības fonda pamatkapitālu. Rezultātā tika panākta vienošanās, ka pašreiz kooperatīvu maksimālais garantiju apjoms tiks palielināts līdz 1,2 milj. latu, taču jautājums par 2,5 milj. latu lielu maksimālo garantiju apjomu tiks skatīts kontekstā ar nākamā gada budžetu. Pašreiz noteikumi paredz, ka kooperatīvu maksimālais garantiju apjoms investīciju kredītiem ir 800 000 latu, savukārt, zemniekiem – 600 000 latu. Lauksaimniecības kooperatīvu vadītāji uzskata, ka šāda attiecība ir proporcionāli nesamērīga, ņemot vērā, ka atsevišķiem kooperatīviem biedru skaits pārsniedz vairākus simtus.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana