Visas NVO

Čehijā bijušie kolhozu īpašumi pārgājuši lauksaimnieku kooperatīvu īpašumā

Aija Zariņa, AgroPols
30.08.2011

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) sadarbībā ar Valsts lauku tīklu no 21. līdz 26. augustam rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Čehiju, lai iepazītos ar kooperāciju augļu un dārzeņu nozarē Čehijā, informēja LLKA projektu vadītāja Ilze Meržvinska.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 25 lauksaimnieki no augļu un dārzeņu kooperatīviem „VTT Dārzi”, „Baltijas Ogu kompānija”, „Kurzemes dārzi”, „Zelta Ābele”, Mūsmāju dārzeņi”, „Zaļais grozs” un „Ziemeļoga”.

Brauciena laikā kooperatīvu pārstāvji tikās ar Čehijas Lauksaimniecības kameras prezidentu Janu Velebu, kas pastāstīja par lauksaimniecības attīstību Čehijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniekiem. Kā lielāko problēmu J.Veleba uzsvēra, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā par 50% ir samazinājušies gaļas lopkopības apjomi, bet pieauguši graudaugu sējumi, kas veicina labības pārprodukciju un vietējās gaļas produkcijas trūkumu. Čehijas lauksaimniecības stūrakmens ir lielās saimniecības, kas apsaimnieko 500 ha un vairāk zemes. Tās apsaimnieko 81% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Čehijā, darbojas lauksaimniecības kooperatīvos, kā rezultātā Čehijā ir konkurētspējīgi kooperatīvi, kas piegādā lauksaimniecības produkciju gan Čehijā, gan Slovākijā. Kooperatīvu pārstāvji viesojās Latvijas vēstniecībā Čehijā un tikās ar Latvijas vēstnieku Čehijā Kasparu Ozoliņu. Šīs tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā Latvijā, nākotnes skatījums lauku attīstībai pēc 2013.gada, kad Eiropas Savienība uzsāks īstenot jaunās Kopējās lauksaimniecības politikas nostādnes. Latvijas vēstniecība aicināja kooperatīvu pārstāvjus sadarboties ar vēstniecību nākotnē, lai kopīgi informētu Čehijas patērētājus par Latvijā ražoto lauksaimniecības produkciju. Īpaši vēstnieks uzsvēra, ka Čehijā ir liela interese par Latvijā audzētu un pārstrādātu gaļas produkciju, jo paši čehi atzīstot, ka pašlaik labu gaļu veikalos esot grūti nopirkt. Kooperatīvu pārstāvji apmeklēja arī lielāko dārzeņu audzētāju Čehijā „BRAMKO Semice”, vienu no lielākajām augļkopības saimniecībām „Šampima” un daudznozaru lauksaimniecības kooperatīvu „Krásná Hora”.

„Čehijā, atšķirībā no Latvijas, pēc padomju iekārtas sabrukšanas bijušie kolhozu īpašumi tika saglabāti un pārgāja lauksaimnieku kooperatīvu īpašumā. Rezultātā ir saglabātas gan bijušās ražošanas ēkas, gan tehnikas vienības un tiek apsaimniekotas bijušās kolhozu zemes. Tas ir veicinājis lielu un Eiropas Savienībā konkurētspējīgu lauksaimniecības kooperatīvu attīstību. Čehijā augļu un dārzeņu kooperatīvos apvienojas 5 – 10 saimniecības, kas apsaimnieko lielas zemes platības. Latvijā šī situācija ir atšķirīga – pašlaik augļkopības nozarē kooperatīvos apvienojušies lauksaimnieki, kuriem augļudārzu platības ir mazas – pārsvarā tie ir 2 līdz 10 hektāri. Pēc šī brauciena jāatzīst, ka mums Latvijā vēl ir daudz jāstrādā, lai augļkopības kooperatīvi kaut nedaudz sasniegtu tos apjomus, kādus vērojām Čehijā. Papildus ir jāveicina to saimniecību, kurās nav izdevīga lopkopība vai graudkopība, pārstrukturizēšanās uz augļkopības nozari, jo 10 – 15 hektāros zemes var ierīkot ekonomiski izdevīgus augļu dārzus”, atzīst lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „VTT dārzi” valdes priekšsēdētāja un LLKA valdes locekle Ilze Rudzīte.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana