Visas NVO

Kooperatīvu piena pārstrādes rūpnīcas būvniecība - apstiprinājums lauksaimnieku kooperatīvu spēkam

Ilze Meržvinska, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
03.10.2011

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija lepojas ar savu biedru lauksaimniecības kooperatīvu "Trikāta KS" un "Dzēse", kā arī kooperatīvās sabiedrības "Piena partneri KS" sasniegumu – zemniekiem piederoša piena pārstrādes uzņēmuma būvniecības uzsākšanu. 
Tas ir apliecinājums Latvijas lauksaimnieku spējai sadarboties un vienoties par konkrētu rīcību savu saimniecisko interešu aizstāvēšanai, kā arī nākotnes attīstības plānošanai. Šis ir nozīmīgs solis kooperācijas attīstībai Latvijā. 
„Jaunās piena pārstrādes būvniecība ir apstiprinājums tam, ka ne tikai Zviedrijā vai Dānijā, bet arī Latvijā lauksaimniecības kooperatīvi spēj apvienoties un realizēt nozarei nozīmīgus attīstības projektus. Ir prieks, ka šo kooperatīvu biedri – zemnieki uzticas vadītājiem un atbalsta šā projekta īstenošanu. Tas pierāda, ka kooperācija Latvijā arī turpmāk attīstīsies un lauksaimnieku kooperatīviem jākļūst par arvien nozīmīgākiem tirgus dalībniekiem”, teic LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

Projekta kopējās izmaksas ir 10,5 miljoni latu un jaunā pārstrādes rūpnīca pēc savām jaudām (250 tonnas piena dienā) ierindosies lielāko piena pārstrādes rūpnīcu vidū Latvijā. LLKA atbalsta SIA "Latvijas piens" projektu un šim projektam adresētos pārmetumus no Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības un atsevišķu piena pārstrādes uzņēmumu īpašnieku puses uzskata par uzbrukumu visai zemnieku kooperācijas kustībai. Jāatzīmē, ka SIA „Latvijas piens” pārstāv vairāk nekā 600 zemnieku saimniecības, kas ar savu ieguldījumu iesaistās šajā projektā un tas nostiprina lauksaimnieku kooperatīvu ietekmes palielināšanos pārtikas ražošanā.  

Gan kooperatīvs „Trikāta KS”, gan „Dzēse” ir LLKA biedri no tās dibināšanas brīža 2002. gadā. LLKA darbības mērķis ir veicināt kooperācijas attīstību Latvijas lauksaimniecībā. Patlaban LLKA apvieno 57 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības no visas Latvijas.  LLKA pārstāv savu biedru intereses valsts, pašvaldību un Eiropas Savienības institūcijās un aktīvi līdzdarbojas nozares likumdošanas uzlabošanā. LLKA pārstāvji darbojas LR Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju  konsultatīvajā padomē, LR Zemkopības ministrijas starpinstitūciju darba grupās.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana