Tūrisms un atpūta

Neapzinātais kultūras mantojums

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
13.11.2009

Neapzinātais kultūras mantojums

Četros Ziemeļlatvijas rajonos (Limbažu, Valkas, Valmieras un Alūksnes) tiks veikta inventarizācija, lai meklētu mūsu vēstures mantojuma objektus, tos fiksētu un tādējādi paglābtu no aizmirstības.

Latvijā lauku ainavā atrodams bagātīgs kultūras mantojums, kas liecina par tautas senvēsturi un saimniekošanas tradīcijām - senas zemnieku sētas un veci koki, akmens žogi un pilskalni, dravas priedes un robežakmeņi. Daļa no šiem objektiem ietverta valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā, un tiem noteikta valsts aizsardzība, tomēr visi vēstures mantojuma objekti joprojām nav apzināti, un arī sarakstos ietvertajiem ne vienmēr ir zināma precīza atrašanās vieta, tādējādi mazinot iespēju tos saglabāt mūsu bērniem un mazbērniem.

Intensificējoties lauku tūrismam, palielinās interese par vēsturiskām un interesantām vietām Latvijas laukos. Taču kopumā trūkst informācijas par šādiem objektiem, nav pieejams kartogrāfiskais materiāls un nepietiek zināšanu to identifikācijai dabā.

Lai šādas vietas meklētu, inventarizētu un tādējādi paglābtu no aizmirstības, Igaunijas valsts mežu apsaimniekošanas centrs, VMD un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts šogad uzsāka kopīgu projektu „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”. Līdzfinansējums tam saņemts no ES Igaunijas-Latvijas programmas. Paredzamais projekta ilgums - 2 gadi. Vispirms plānots izstrādāt īpašu kultūras mantojuma identifikācijas metodiku, tad apzinās četrus Ziemeļlatvijas rajonus, bet iegūto informāciju ietvers bāzē, ko varēs izmantot gan iedzīvotāji, gan valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības. Paralēli tam iedzīvotāji tiks izglītoti kultūras mantojuma apzināšanā, apsaimniekošanā un izmantošanā tūrisma infrastruktūras attīstībā, būs arī izstādes un taps informatīvi materiāli par inventarizācijas rezultātiem.

Darbu veikšanai pašlaik Latvijā apmāca ap 90 cilvēku, lai nākamajā pavasarī varētu uzsākt inventarizāciju. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā gan ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, gan Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti, Vēstures institūtu un nevalstiskajām organizācijām. Iegūto pieredzi varēs izmantot arī citos Latvijas rajonos, tādējādi iegūstot informāciju par visu valsti.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana