Tūrisms un atpūta

Jaunas iespējas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem


27.11.2009

Jaunas iespējas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

No 27.novembra līdz 29.decembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem 4. kārtas projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1,5 miljoni latu, un iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to apstiprināšanas brīža.
Projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008. gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Kā jau ziņots:
-  starp atbalsta saņēmēju un Lauku atbalsta dienestu (LAD) turpmāk nevajadzēs slēgt līgumu,
- projekta īstenošanu varēs uzsākt uzreiz pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.
Tāpat noteikumos precizēta pasākuma īstenošanas vieta atbilstoši teritoriālajai reformai, kā arī ir precizēti kritēriji dzīvotspējas pierādīšanai gadā pēc projekta īstenošanas.

Atbalstīta tiek:
- esošo tūrisma mītņu līdz 20 gultasvietām rekonstrukcija,
- esošo tūrisma mītņu ēdināšanas bloka būvniecība un rekonstrukcija nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
- esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas jauna būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot pirts, saunas būvniecību,
- tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana,
-  vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izveide un rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu.

Maksimālā atbalstāmo izmaksu kopsumma vienam atbalsta saņēmējam laika periodā no 2007.-2013.gadam ir 263 552 latu.


 


Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana