Tūrisms un atpūta

Par pasākumu „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
23.12.2009

Vai 4. aktivitātes - “Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana” - attiecināmajās izmaksās var iekļaut airu laivu un speciālās piekabes laivu transportēšanai iegādi?

Jā, var.

Pasākums „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Vai par visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālās attiecināmās summas (EUR 375 tūkst.) ekvivalentu latos pretendents var iesniegt projekta iesniegumu (-us) un saņemt atbalstu tikai vienā aktivitātē, piemēram, 6.5.?

Saskaņā ar 2009. gada 13. oktobrī veiktajiem grozījumiem Nr. 1189 MK noteikumos Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””, vairs netiek nodalītas maksimālās attiecināmo izmaksu summas aktivitātēm. Tādējādi visu attiecināmo izmaksu summu var plānot vienas aktivitātes īstenošanai.

Krista Garkalne
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana