Tūrisms un atpūta

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana atbalstam LAP 2007.-2013. gadam pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana”


10.03.2010

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 10. marta līdz 2010. gada 14. aprīlim.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 3 000 000 LVL (trīs miljoni lati).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.Informācija

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv . sadaļā ES atbalsts.Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lvAtbildīgais
LAD


Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana