Tūrisms un atpūta

Starptautiska konference „Lauku tūrisms: pārmaiņas kvalitātei un konkurētspējai”


09.06.2010, 08:30, vienīcā "Islande", Ķīpsalas iela 20, Rīgā

Nozares profesionāļi no visas Eiropas ieradīsies Rīgā, lai dalītos pieredzē un izvērtētu notiekošo, stāstītu par jauniem risinājumiem lauku tūrisma piedāvājuma veidošanā, tirgus pieprasījuma pārmaiņām.

Latvijā lauku tūrisma nozarei šobrīd pienācis pagrieziena punkts – kādā virzienā turpmāk attīstīt piedāvājumu, kādi ir panākumu un neveiksmju iemesli? Vai neveiksmēs varam vainot tikai ekonomisko krīzi, vai arī ir jāsaprot, ka situācija mainījusies un tā prasa jaunu „biznesa plānu”? Kāds lauku tūrisma piedāvājums var būt komerciāli veiksmīgs šobrīd, kas šodien ir lauku tūrisma īstā mērķauditorija? Jautājumu ir vairāk, nekā atbilžu. Lauku tūrismā notiek kardinālas pārmaiņas, tādēļ – lai īsti novērtētu lauku tūrisma lomu reģionālajā ekonomikā, iespējas sadarbībai ar citām nozarēm un attīstībai, „Lauku ceļotājs” aicina skatīties plašāk un izvērtēt līdzšinējo un turpmāko darbību Eiropas kontekstā, salīdzinot Eiropas valstu piemērus, izvērtējot likumsakarības un pārņemot vērtīgākās idejas. Konferences mērķis ir parādīt šībrīža daudzveidību Eiropas lauku tūrisma piedāvājumā un dažādos risinājumus, kādus atrod spēcīgākās lauku tūrisma organizācijas Eiropā, lai realizētu lauku tūrisma ekonomisko un sociālo potenciālu, padarītu piedāvājumu atraktīvu, pieejamu un konkurētspējīgu.

Jūnija beigās ES nāks klajā ar paziņojumu par turpmāko ES Tūrisma politiku, kuras izstrādē piedalījusies arī Eurogites organizācija. Pateicoties Eurogites, kurā „Lauku ceļotājs” ir viens no vecākajiem un ietekmīgākajiem biedriem, lauku tūrisma sektors spēj paust kopīgu viedokli, ietekmēt politikas veidošanas procesu un lauku tūrismam izdevīgus lēmumus atbalsta saņemšanai nākamajā programmēšanas periodā. Piemēram, jaunā ES tūrisma politika nosaka, ka visās dalībvalstīs ar tūrismu saistītām ekonomiskajām aktivitātēm iespējams piemērot samazinātu PVN likmi. Rezultātā daudzās valstīs samazinātas PVN likmes tūrisma naktsmītnēm.

Konferenci atklās Armands Slokenbergs, Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūras direktors, iepazīstinot ar Latvijas tūrisma mārketinga koncepciju, stratēģiju un tās realizāciju, kā arī Projektu "Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi" (EDEN) un Latvijas dalību tajā.

Konferences pirmā sesija sniegs pārskatu par lauku tūrisma piedāvājumu un pieprasījuma izmaiņām pašreizējās ekonomiskās situācijas kontekstā Eiropā. Prezentācijas sniegs salīdzinošu pārskatu pa valstīm, atspoguļos krīzes ietekmi uz ceļošanas paradumiem, lauku tūrisma nozares reakciju uz pārmaiņām tirgū, lauku tūrisma organizāciju un uzņēmēju aktivitātēm. Diskusiju dalībnieki runās par to, kāds lauku tūrisms šobrīd ir pieprasīts. Valstu piemēri un iespējamie risinājumi no Spānijas un Grieķijas.

Otrā sesija veltīta inovācijām lauku tūrismā - Sesijas dalībnieki runās par lauku tūrisma iespējām un nepieciešamību paplašināt tradicionālos piedāvājumu veidus, pakalpojumus un formas, pielāgojoties tirgus prasībām, vienlaicīgi saglabājot lauku tūrisma produkta atpazīstamību. Diskusijā tiks apspriestas dažādas pieejas un paņēmieni piedāvājuma veidošanās un mārketingā. Valstu piemēri no Austrijas, Anglijas, Bulgārijas un Latvijas.

Trešajā sesijā tiks pārrunāta labākā pieredze reģionālo un specializēto tūrisma produktu veidošanā, iesaistot vietējo sabiedrību - lauku uzņēmējus, pašvaldības, aizsargājamo teritoriju administrācijas u.c. Valstu piemēri no Latvijas, Slovēnijas, Lietuvas un Vācijas.

Konferencei šobrīd reģistrējusies ~200 dalībnieki no 24 valstīm. Reģistrācija ir atvērta http://www.celotajs.lv/w/conference/register/100609-WS?lang=lv

Pēc konferences, 10. - 11. jūnijā Latvijā paredzēta Eiropas lauku tūrisma federācijas „Eurogites” ģenerālā asambleja, kas notiks viesu mājā „Dzintarkrasts” Rojas novada Žocenē. Tur Eiropas lauku tūrisma organizāciju pārstāvji no 20 valstīm diskutēs par

· kopējām kvalitātes prasībām Eiropas lauku tūrisma mītnēs

· ES jaunākajiem noteikumiem saistībā ar lauku tūrismu

· sadarbību ar citām Eiropas organizācijām

· kopīgu mārketingu un citām uz biznesu orientētām aktivitātēm

Pēc asamblejas dalībnieki dosies pieredzes braucienā pa Latvijas lauku tūrisma saimniecībām, baudīs Kurzemnieku ēdienus, izstaigās dabas takas, un nogaršos Latvijā gatavotos vīnus.

12. jūnijā visi interesenti tiek aicināti piedalīties Slīteres ceļotāju dienā, kur varēs iegūt labu pieredzi par lauku tūrisma attīstību novados un aizsargājamās dabas teritorijās, gan arī labi pavadīt laiku. Vairāk informācijas www.celotajs.lv/sliteresdiena

Konference notiek, pateicoties atbalstam no EK Leonardo da Vinci un LIFE+ programmām, kā arī EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzībai no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.

Informācija un reģistrācija: www.konferences.celotajs.lv

Konferenci līdzfinansē:Atbildīgais
„Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Eiropas lauku tūrisma federāciju Eurogites

Izziņas
Linda Deičmane, lindad@celotajs.lv vai pa tālruni 67617600


Lauku ceļotājs

x

Paroles atgadināšana