Tūrisms un atpūta

Valdība paplašina atbalsta saņēmēju loku tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Ilze Vabole, AgroPols
16.11.2010

16. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Jaunā atbalsta saņemšanas kārtība paplašina pasākuma īstenošanas vietu teritoriju, kā arī precizē un papildina pasākumā atbalstāmās aktivitātes. Piemēram, nosacījumi paredz iespēju ierīkot un aprīkot jaunas tūrisma mītnes, kurās ir ne vairāk par 20 gultasvietām, uzņēmumos, kas sniedz cita veida tūrisma pakalpojumus. Noteikumos teritorijas labiekārtošana noteikta kā atsevišķa darbība, nesaistot to ar būvniecību.

Lai veicinātu ātrāku projektu īstenošanu, noteikumi paredz termiņu projektu īstenošanas uzsākšanai, kā arī turpmāk atbalsta pretendenti projektu iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) neatkarīgi no atbalsta pretendenta juridiskās adreses vai projekta īstenošanas vietas.

Savukārt, lai atvieglotu atbalsta pretendentam atbalsta saņemšanas kārtību, jaunie nosacījumi paredz, ka tiek samazināts LAD iesniedzamo dokumentu skaits. Tāpat, pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas vienkāršo un precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Jaunie noteikumi aizstās līdz šim spēkā esošos MK 2008. gada 15. septembra noteikumus Nr.754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195548&mode=mk&date=2010-11-16 

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana