Tūrisms un atpūta

Latgalē notiek starptautisks seminārs par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu lauku sētās

Ilze Vabole, AgroPols
03.07.2012

Biedrības “Vides un veselības saime”pārstāvji informē, ka Grundtvig projekta “Mūsu agro-biodaudzveidība” ietvaros no 2. līdz 4. jūlijam notiek starptautisks seminārs par tēmu bioloģiskās daudzveidības popularizēšana caur lauku tūrismu un neformālām izglītības programmām.

Latvijā viesojas apmēram 30 ārzemju ciemiņi no Austrijas biedrības Arche Noah,   no Šveices  biedrības ProSpecieRara, Fundatia ADEPT Transilvania no Rumānijas, un “For Old Seeds and Breeds” no Polijas. Seminārā līdzās ārzemju viesiem piedalās apmēram 30 Latvijas Vides un veselības saimes dalībnieku no dažādiem Latvijas novadiem.

2008. gadā pasaules Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) atzina, ka 20. gadsimtā ģenētiskā daudzveidība lauksaimniecībā sarukusi par 75%, un  augu ģenētiskie resursi zūd 1-2 % gadā. Arī Eiropā ir izzudušas neskaitāmas vecās šķirnes un varietātes, kuras iegūtas tautas selekcijas ceļā.  Šobrīd lielākā daļa cilvēces uztura nāk no tikai 12 augu un 14 dzīvnieku šķirnēm. Tik liela paļaušanās uz dažām šķirnēm ir bīstama gan no ekoloģiskā, gan ekonomiskā viedokļa.

Projekta mērķi ir:
- Veicināt seno un reto lauksaimniecības šķirņu audzēšanu;
- Izglītot lauksaimniekus, patērētājus par bioloģiskās daudzveidības izmantošanas iespējām un priekšrocībām;
- Pieredzes apmaiņa starp partnerorganizācijām;

Par biedrību “Vides un Veselības saime”

Tajā ir apvienojušās zemnieku saimniecības, vai piemājas saimniecības, kas apvieno bioloģisko lauksaimniecību un apkārtējās vides resursu saglabāšanu ar veselību nostiprinošu pakalpojumu sniegšanu un veselīgam uzturam svarīgu produktu ražošanu.

Vides un Veselības saimē iesaistīto zemnieku kopēja vēlme ir mainīt un uzlabot sabiedrības attieksmi pret veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu, veicināt biologisko pārtikas produktu daudzveidības un pieejamības palielināšanu, nodrošināt ar atbilstošu informāciju un iespējām pilsētu un lauku iedzīvotājus visā Latvijā.

Tās ir saimniecības, kas apvienojot eko-agrovides saimniekošanas principus ar veselības un vides izglītojošā tūrisma darbu, top par apmācību un demonstrāciju saimniecībām vides un veselības jomā. Visas saimniecības ir arī daudzveidīgas bioloģiskās produkcijas ražotājas- šeit tiek audzēti graudi, dārzeņi, ārstniecības augi, slaukts piens un kopti gaļas lopi.

Vietējiem lauku iedzīvotājiem tie centri, kur tiek organizēti semināri, kur var saņemt informāciju par Latvijā pieejamiem veselības pakalpojumiem un gūt uzskatāmu piemēru kā saimniekot videi draudzīgi, ienesīgi un dzīvot veselīgi.
Saimniecību viesiem un ekskursiju grupām šeit ir pieejami veselību veicinoši pakalpojumi- zāļu pirtis, tēju kūres, veselības takas, meditācijas stundas ,veselības vingrošana un vēl daudz kas cits. Uztura sagatavošanā tiek lietota bioloģiski audzētā pārtika un saimnieki ir zinoši par veselīga uztura principiem un metodēm.
Līdztekus veselībai, dabas aizsardzība un tās saudzējoša izmantošana, radot dažādas interaktīvas vides izglītības iespējas savās saimniecībās, piesaista daudzus interesentus.
Parādīt dabas brīnumus un mācīt tos saudzēt, veiksmīgi saimniekot videi draudzīgi, pierādot to arī citiem-to mēs cenšamies darīt savās saimniecībās, to mēs piedāvājām lielākām un mazākām ekskursiju grupām un apmeklētājiem.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana