Tūrisms un atpūta

Precizēti konkursa noteikumi pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Ilze Vabole, AgroPols
13.11.2012

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”” un 2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, ko 13. novembrī apstiprināja valdība, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Grozījumi noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”” bija nepieciešami, lai līdz jaunās kārtas izsludināšanai veiktu nepieciešamos redakcionālos labojumus un novērstu konstatētās nepilnības. Piemēram, grozījumi precizē atbalsta pretendenta iesniedzamos dokumentus un arī mazvērtīgā inventāra definīciju šā atbalsta veida izpratnē. Tāpat grozījumi precizē un papildina pasākumā atbalstāmās aktivitātes un trīs atšķirīgas atbalsta intensitātes sadala pa konkrētām aktivitātēm.

Grozījumi noteic, ka par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tās tieši ar tūrisma pakalpojumiem nesaistītās izmaksas, kuru summa nepārsniedz 30% no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

· jaunu administratīvo telpu būvniecībai, esošo telpu rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, personāla telpu, balkonu un terašu izbūvei,

· apsardzes un caurlaides telpu izbūvei un apsardzes signalizācijas (arī videonovērošanas sistēmas) ierīkošanai,

· ceļu izbūvei.

Vēl ar grozījumiem precizēts, kā nošķiramas darbības, kas veiktas šā pasākuma ietvaros, no darbībām, kas veiktas saistībā ar MK 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes sesto un turpmākajām kārtām”.

Jaunajos noteikumos ietvertais regulējums sašaurina atbalstāmo aktivitāti konkrēti šajā - pēdējā - izsludināmās pieteikšanās kārtā. Jāatgādina, ka t iem atbalsta pretendentiem, kuri jau ir iesnieguši pieteikumus un noslēguši līgumus ar LAD par projekta īstenošanu, ir saistošas to MK noteikumu prasības, kas bija spēkā līguma noslēgšanas brīdī.

Bet grozījumi MK noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” bija nepieciešami, lai precizētu priekšfinansējuma saņemšanas kārtību arī tiem atbalsta pretendentiem – biedrībām vai nodibinājumiem –, kas īsteno projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”” un „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”” - MK mājaslapā.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana