Tūrisms un atpūta

DISKUSIJA un ceļveža „Lauku labumi” prezentācija: „Apmeklētājam atvērta ražojoša saimniecība – ieguvums tūristam un ražotājam?”


27.02.2014, 11:00, Zemkopības ministrijas lielajā zālē (2. stāvs)

Pievienotie dokumenti

lveait.php

Diskusijas dalībniekus uzrunās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Jau šobrīd diskusijai pieteikušies vairāk nekā 120 dalībnieki: ražojošas zemnieku saimniecības, pašvaldību, plānošanas reģionu, lauksaimnieku konsultantu, ministriju pārstāvji, tūrisma informācijas centri, lauku attīstības speciālisti. Pateicoties šai dalībnieku dažādībai, sagaidām spraigas diskusijas un vērtīgas atziņas turpmākajai „Lauku Labumu” attīstībai.

„Lauku Labumi” kā tūrisma produkta veids Latvijā tika aizsākts pirms aptuveni desmit gadiem. Atjaunojot šo iniciatīvu, secinājām, ka četras no piecām saimniecībām savu darbību tūrismā un ražošanā ir turpinājušas un attīstījušas, tātad ieguvumi noteikti ir. Iemesli un motivācija, kādēļ saimnieki nolemj paralēli ražošanai uzņemt arī tūristus, ir dažādi. Piemēram, z/s „Dieniņas” zvejo un kūpina zivis, un sākumā par procesa rādīšanu tūristiem īpaši nedomāja. Taču, kā atzīst saimniece Iveta Celkarte, šis produkts „pats sevi pārdod”, apmeklētāji nākuši sētā, smaržas vilināti, un saimnieki redzējuši, ka viesiem ne tikai gribas nopirkt zivis, bet arī uzzināt, kā notiek kūpināšana un pati zvejošana. Sadarbojoties ar kaimiņiem, ir izveidota atraktīva programma par zvejnieku tradīcijām. Arī „Mū siers”, kas darbojas Gulbenes pusē, siera siešanas procesu viesiem sāka rādīt tādēļ, ka bija pieprasījums, taču saimniece Vita Kence pagaidām lielāku uzmanību tomēr velta ražošanai un noietam. Savukārt, Normunds Skauģis atzīst, ka „Lāči” nolēma uzņemt apmeklētājus tieši sākoties krīzei, kad tam atlika gan laika, gan radās brīvas telpas.

Kādas ir lielākās problēmas vai šķēršļi tūristu uzņemšanai ražojošā saimniecībā? Vairums saimnieku atzīst, ka lielākie nepieciešamie resursi ir laiks un piemērots telpu iekārtojums, kam nepieciešami ieguldījumi. Vislabāk, ja ar to saimniecībā var nodarboties atsevišķs cilvēks, lielākās saimniecībās šos darbiniekus arī īpaši sagatavo un apmāca. Profesionālu produktu var izveidot, tikai, ieguldot darbu un līdzekļus. Kā to pareizi izdarīt – par to arī būs 27. februāra diskusija, kur dzirdēsim daudz praktiskas pieredzes un viedokļus gan „par”, gan „pret”.

„Lauku ceļotājs” uzskata, ka ir stratēģiski svarīgi veicināt ražošanas un tūrisma sinerģiju laukos, jo ieguvēji ir visi. Tam nepieciešams regulārs atbalsts gan kopējam mārketingam, gan iespējas saimniekiem iegūt finansējumu attīstībai. Arī šie jautājumi tiks kopīgi diskutēti.

Iepazīstinot ar jau paveikto, prezentēsim jauniznākušo ceļvedi „Lauku Labumi” un divus mācību materiālus saimniekiem: „Kas ir Lauku Labumi?” un „Kā atvērt saimniecību viesiem?”.Pēc diskusijas dalībniekus gaidīs Lauku Labumu cienasts, ko būs sarūpējuši saimnieki.

Pasākuma programmu skatieties te http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/354Informācija

Lūdzam pieteikties uz e-pastu: katrina@celotajs.lv , vai tālr. 67617600.Atbildīgais
Lauku ceļotājs

Lauku ceļotājs

x

Paroles atgadināšana