Tūrisms un atpūta

Pieteikšanās akcijai "Atvērtās dienas laukos"


20.03.2014

Pieteikšanās akcijai "Atvērtās dienas laukos"

Vēlamies jūs informēt, ka tiek rīkota akcija "Atvērtās dienas laukos", kas norisināsies no 16. - 18. maijam.  Šīs akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus.

Vēlamies ar šo akciju ieinteresēt pilsētu iedzīvotājus 3 dienas aktīvi iepazīt Latvijas laukus, nobaudīt dažādus lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties dažādus laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudīt dažādas aktivitātes, ko var piedzīvot Latvijas laukos. Akcijas ietvaros ~ 100 saimniecības visā Latvijā 3 dienu laikā atvērs savas sētas apmeklētājiem, piedāvājot kādas atlaides saviem produktiem vai pakalpojumiem. Būtiski, ka akcijas piedāvājums katrā saimniecībā ir tik interesants, lai apmeklētāji vēlētos doties tieši pie jums, savukārt citi produkti vai pakalpojumi, ko piedāvājat, lai nestu jums atdevi no dalības akcijā īstermiņā un ilgtermiņā.

Lai piedalītos akcijā - atvērtai saimniecībai jānoformulē akcijas piedāvājums tikai šīm 3 dienām (piemēram: būtiskas atlaides produkcijas iegādei vai pakalpojumiem, bezmaksas papildus pakalpojums vai produkcija, tikai akcijas laikā pieejami pakalpojumi vai iespējas). 

Informācijas kampaņa par šo akciju tiks nodrošināta masu medijos, interneta portālos, ar sadarbības partneriem, Latvijas skolām un tūrisma informācijas centriem, Kalnciema un Berga bazāra tirdziņiem, sociālajos tīklos, tiešajos sūtījumos e-pastā tūristiem u.c. Tiks veidoti e-plakāti, dažādi uzskates līdzekļi, Latvijas karte ar dalīb-saimniecībām, organizēsim arī masu mediju braucienu pirms pasākuma. 

Arī par šo kampaņas ideju stāstīsim abās info dienās - 26. martā Ikšķiles novadā, Turkalnē, atpūtas kompleksā "Turbas" un 2. aprīlī Engures novada Smārdes pagasta "Valguma pasaulē". (Pieteikšanās līdz 20.03.2014)

Aicinām Jūs pieteikt arī savu saimniecību šai akcijai!

Ja gribiet piedalīties -šeit! atradīsiet anketu, kas jums jāaizpilda un jāatsūta mums - līdz 2014. gada 28. martam. Ja rodas jautājumi - lūdzu, zvaniet uz Lauku ceļotāju - 67617600 (Annai).

Lūgums organizācijām un tūrisma informācijas centriem nodot šo ziņu saviem biedriem, kā arī izplatīt savos komunikāciju kanālos un mudināt saimniecības iesaistīties šajā akcijā!Atbildīgais
Lauku ceļotājs

Izziņas
Anna tālr. 67617600

Lauku ceļotājs

x

Paroles atgadināšana