Tūrisms un atpūta

Konkurss "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014"


05.09.2014

Lai veicinātu jaunu Latvijas tūrisma produktu attīstību un popularizētu veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) aicina piedalīties konkursā "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014".

Šāds konkurss notika arī iepriekšējos divus gadus pēc kārtas. TAVA tūrisma produktu attīstības vecākā speciāliste Inese Šīrava uzsver: "Mūsu rīkotajos produktu konkursos iepriekšējos divos gados saņēmām vairākus atzinīgi vērtējamus jauno tūrisma produktu pieteikumus. Pērn par konkursa uzvarētājiem tika atzīts "Marka Rotko mākslas centrs" Daugavpilī un "Dzīvā sudraba muzejs" Limbažos. Gan viens, gan otrs, gan citi konkursa dalībnieki turpina veiksmīgi strādāt, bagātinot mūsu tūrisma piedāvājumu. Rīkojot konkursu, mēs vēlamies šādiem cilvēkiem pateikt paldies un uzmundrināt arī citus būt tikpat uzņēmīgiem. Nozare varēs sekmīgi attīstīties tikai tad, ja mums būs saistoši, kvalitatīvi tūrisma produkti."

Šā gada konkursā var pieteikt tūrisma produktus, kuri ieviesti tirgū, sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Konkurss tiek rīkots ar tādiem pašiem noteikumiem kā iepriekš.

Konkurss tiek organizēts četrās kategorijās: kultūras tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms, veselības un labjūtes tūrisms.

Galvenā balva, ko piešķirs visās četrās kategorijās, būs piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienā divām personām uz kādu no Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus valstīm.

Konkurss noritēs divās kārtās. Visi dalībnieki, kas tiks atlasīti uz konkursa otro kārtu, saņems veicināšanas balvas.

Pieteiktie tūrisma produkti tiks vērtēti pēc sešiem kritērijiem - pēc atbilstības ilgtspējīga tūrisma pamatprincipiem, pēc produkta eksportspējas, pēc atbilstības inovatīva tūrisma produkta pamatprincipiem, pēc kvalitātes, pēc atbilstības augstas pievienotās vērtības tūrisma produktam, kā arī pēc atbilstības tūrisma produktam, kas paredz iespēju tūristam līdzdarboties un gūt šādu pieredzi.

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta persona, kas radījusi tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību, un atbilst nosacījumiem, kuri sīki aprakstīti konkursa nolikumā, kas pieejams TAVA mājaslapā www.tava.gov.lv . (sk. pielikumus!). Konkursa nolikumu var saņemt arī personīgi TAVA telpās Brīvības ielā 55, Rīgā, vai nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: inese.sirava@latvia.travel

Konkursa uzvarētājus noteiks TAVA direktora izveidota komisija.

Uzvarētāji tiks pasludināti TAVA mājaslapā www.tava.gov.lv un informēti arī personīgi.

Informāciju sagatavoja Inta Briede, TAVA sabiedrisko attiecību speciāliste.Informācija

Pieteikumu uz konkursu var iesniegt elektroniski (sūtot uz e-pastu inese.sirava@latvia.travel ), pa pastu vai personīgi TAVA birojā līdz šā gada 25.septembrim plkst.12.00.
Atbildīgais
Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA)

Izziņas

par konkursu: Inese Šīrava, TAVA produktu attīstības vecākā eksperte, tālr. 67358151; inese.sirava@latvia.travel


Inta Briede, TAVA (www.tava.gov.lv ; www.latvia.travel ) sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 67358152; inta.briede@latvia.travel

AgroPols

x

Paroles atgadināšana