Citi biznesi

Eiropas Komisijā iesniegti vēl divi lielie ES fondu projekti

LR Finanšu ministrija (FM)
24.08.2009

Ceturtdien, 20. augustā Eiropas Komisijā (EK) Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma saņemšanai iesniegti divi Kohēzijas fonda (KF) lielie projektu pieteikumi – „Autoceļa E22 posma Ludza - Terehova būvniecība” un „Autoceļa E22 Rīga (Tīnūži) - Koknese būvniecība”.

Projektu ietvaros plānots izbūvēt un rekonstruēt TEN (Eiropas mēroga transporta tīkls, kas uzlabo piekļuvi ES valstu rajoniem un veido globālu transporta sistēmu) autoceļa divus posmus vairāk nekā 100 kilometru garumā.

Izbūvētos autoceļa E22 posmus iekļaus valsts galveno autoceļu tīklā un Rietumu - Austrumu koridorā. Jauno autoceļu galvenokārt izmantos tranzīta satiksme (gan vieglais, gan smagais autotransports), dodoties virzienā uz Maskavu. Tādējādi tiks mazinātas autotransporta izmaksas, vides piesārņojums un troksnis iedzīvotājiem gar esošo autoceļu A12. Tāpat tiks veicināta transporta plūsma un uzlabota satiksmes drošība, jo autoceļa Ludza-Terehova posmā izbūvējamā un rekonstruējamā trase vairs neies caur apdzīvotu vietu, kā arī nešķērsos dzelzceļu.

Abu projektu īstenošana veicinās autoceļa tīkla maršruta E22 Ventspils-Rīga-Rēzekne-Terehova attīstību un tranzītu starp Latvijas un Krievijas ostām.

Tāpat paredzams, ka reālo darbu uzsākšana šo projektu ietvaros būtiski veicinās ekonomisko aktivitāti būvniecības un ar to saistītajos sektoros gan vietējā, gan valsts mērogā.

Projektu kopējās izmaksas ir 246, 9 miljonu latu, no tiem 37, 2 miljoni lati jeb 15% ir plānotais valsts budžeta finansējums un 209,6 miljoni lati – ES līdzfinansējums no Kohēzijas fonda.

Līdz ar šiem projektiem šobrīd Latvija EK ir iesniegusi trīs lielos satiksmes projektus. Pirms tam iesniegts arī projekts par otrā sliežu ceļa izbūvi iecirknī Rīga - Krustpils.

ES fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros Latvijā 2007.–2013. gada periodā paredzēts īstenot 11 lielos projektus, no tiem 7 transporta nozarē, 3 vides nozarē un 1 projektu enerģētikas nozarē.


LR Finanšu ministrija (FM)

x

Paroles atgadināšana