Citi biznesi

Noslēgusies pieteikšanās projektā „DEMO FARM”

Elīna Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
25.01.2010

Šī gada 15. janvārī noslēdzās pieteikšanās projektā DEMO FARM jeb „Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā”, kuru kopīgi īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds. Pārrobežu sadarbības procesā tiek veidots demonstrējumu saimniecību tīkls ar mērķi popularizēt videi draudzīgu saimniekošanu laukos.

Dalībai projektā pieteikušās 62 saimniecības no Latvijas (15 no Kurzemes, 45 no Vidzemes un 2 no Pierīgas reģiona). Lauksaimnieku aktivitāte bija īpaši augsta tieši pēdējās pieteikšanās dienās. „Esam patiesi priecīgi redzēt, ka Latvijā ir tik daudz saimniecību, kas radoši un aktīvi darbojas, lai saglabātu vidi un dabas vērtības”, priecājās projekta vadītājs Andrejs Briedis (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs). Projekta īstenotāji ir gandarīti par lielo saimniecību atsaucību un saka paldies visām saimniecībām, kas iesūtīja pieteikuma anketas.

Pieteikuma anketas tiks izvērtētas divās kārtās – pirmajā kārtā, analizējot un precizējot iesūtīto informāciju, tiks atlasītas 20 labākās saimniecības. Otrajā kārtā, eksperti un projekta darbinieki apmeklēs 20 saimniecības, un atlasīs no tām 10, kas tiks iesaistītas visā tālākajā projekta gaitā.

Projektā pēc pieteikuma anketu izvērtēšanas tiks iesaistītas 10 saimniecības, ar kurām martā tiks uzsākts kopīgs darbs pie detalizētu saimnieciskās darbības plānu izstrādes, kas ietvers saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Zemniekiem tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar Igaunijas un Zviedrijas kolēģiem. Lai demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un izglītojošām nodarbībām.

Visas pieteikušās saimniecības tiks informētas par izvērtēšanas gaitu un gala rezultātu individuāli.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana