Citi biznesi

Par dalību projektā DEMO FARM turpinās konkurēt 20 saimniecības

Elīna Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
24.03.2010

Latvijas Dabas fonds un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” izsludina 20 saimniecības, kuras ir pārvarējušas pirmo atlases kārtu un turpinās konkurēt par dalību Latvijas un Igaunijas pārrobežu demonstrējumu saimniecību tīkla izveidē projektā DEMO FARM jeb „Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” (sk. arī rakstu ).

Interese par dalību projektā bija liela, – tika saņemti pieteikumi no 62 saimniecībām Latvijā (15 – no Kurzemes, 45 – no Vidzemes un 2 – no Pierīgas reģiona). Ekspertu grupa izvērtēja katru saimniecību, balstoties uz pieteikumu anketā iekļauto informāciju. Liela uzmanība tika veltīta saimniecībā esošajām dabas vērtībām un darbībām, kas jau pirms projekta uzsāktas, lai uzlabotu vidi. Sīvās konkurences dēļ nākamajā vērtēšanas kārtā iekļuvušas tikai tās saimniecības, kuras saņēmušas vismaz 190 punktu.

Pēc visu pieteikuma anketu izvērtēšanas, tika izvēlētas 20 visvairāk punktu ieguvušās saimniecības (sakārtotas alfabēta secībā):

· Z/s “Annas Ozoliņi” no Amatas novada

· Z/s “Dukuri” no Naukšēnu novada

· Z/s “Dulbeņi” no Burtnieku novada

· IK Egita Sudakova no Talsiem

· Z/s “Gundegas” no Limbažu novada

· Z/s “Jaun-Ieviņas” no Raunas novada

· Z/s “Jungas” no Naukšēnu novada

· Z/s “Kalnumpuļi” no Naukšēnu novada

· Z/s “Krastiņi” no Valkas novada

· Z/s “Lejas Kleperi” no Smiltenes novada

· SIA “Lejasķerzēni” no Naukšēnu novada

· Z/s “Lielkrūzes” no Jaunpiebalgas novada

· Z/s “Mauriņi” no Alūksnes novada

· Z/s “Mierkalni” no Valkas novada

· Z/s “Saulgoži” no Valmieras novada

· Z/s “Silkalni” no Valmieras novada

· Z/s “Stūri” no Naukšēnu novada

· Z/s “Valti” no Skrundas novada

· Z/s “Vekši” no Valkas novada

· P/s “Vīksnas” no Alojas novada

Otrajā saimniecību vērtēšanas kārtā eksperti un projekta darbinieki apmeklēs visas 20 labākās saimniecības un, veicot tālāku atlasi, izvēlēsies 10 saimniecības, ar kurām tiks uzsākts kopīgs darbs pie detalizētu saimnieciskās darbības plānu izstrādes, kas ietvers saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Zemniekiem tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar Igaunijas un Zviedrijas kolēģiem. Lai demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un izglītojošām nodarbībām.

Konkurence starp visām 62 saimniecībām, kas pieteicās dalībai projektā, bija liela – piešķirto punktu ziņā tās atšķīrās pavisam nedaudz. Projekta darbinieki ir patiesi gandarīti par augsto saimniecību kvalitāti un cer, ka izdosies projektā iesaistīt arī tās saimniecības, kas netika izvēlētas intensīvam darbam. Lai to nodrošinātu, arī pārējās saimniecības tiks aicinātas apmeklēt projektā rīkotās atvērto durvju dienas, un projekta rezultāti būs pieejami visām saimniecībām, kuras vēlēsies saimniekot videi draudzīgi.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana