Citi biznesi

Eiropas Komisija: Par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
14.04.2010

Eiropas Komisija ir publicējusi "Eirobarometra" aptaujas rezultātus, kas liecina, ka daudzi Eiropas iedzīvotāji neizprot bioloģiskās daudzveidības jēdzienu un neuzskata, ka ir pietiekami informēti par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Vienlaikus Komisija ir uzsākusi kampaņu, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES.

Vides komisārs Janežs Potočniks sacīja: "Bioloģiskā daudzveidība ir mūsu nākotnes virzītājspēks, un mums jāiemācās par to rūpēties. Ceru, ka šī kampaņa mums palīdzēs un palielinās izpratni par to, ka pret dabu, no kuras mēs visi esam atkarīgi, jāizturas saudzīgāk."

Jauni pētījumi par izpratni bioloģiskās daudzveidības jautājumā

Kā liecina nesen veiktā "Eirobarometra" aptauja, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju nedomā, ka ir labi informēti par bioloģisko daudzveidību. Saskaņā ar jaunās aptaujas "Attieksme pret bioloģisko daudzveidību" rezultātiem tikai 38% Eiropas iedzīvotāju zina, ko nozīmē termins "bioloģiskā daudzveidība", savukārt 28% par to ir dzirdējuši, taču tā nozīmi nezina. Lielākā daļa domā, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir nopietna problēma, taču neuzskata, ka tieši viņi izjutīs tās ietekmi, un tikai 17% respondentu apgalvo, ka tā viņus jau ir skārusi. Jautāti par vislielākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem, 27% pirmajā vietā min piesārņojumu, bet 26% - cilvēka izraisītas katastrofas. Galvenais iemesls, ko iedzīvotāji min, atbildot uz jautājumu, kāpēc viņi neko nav darījuši, lai bioloģiskās daudzveidības samazināšanos apturētu, ir nepietiekamas zināšanas par iespējamo rīcību.

Komisijas uzsāktā izpratnes veicināšanas kampaņa

Šī ES mēroga kampaņa sakritīgi sākas 2010. gadā, kuru ANO nodēvējusi par Bioloģiskās daudzveidības gadu, un tās mērķis ir veicināt problēmas izpratni, izmantojot tīmekļa vietni, videoklipu, sabiedrisko attiecību pasākumus, mākslu ielās un plašsaziņas līdzekļus, tostarp sociālos plašsaziņas līdzekļus. Kampaņas galvenais uzdevums būs parādīt sabiedrībai, kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās reāli ietekmēs ikdienas dzīvi, un pievērst uzmanību tam, ko iedzīvotāji var darīt, lai samazināšanos novērstu.

Kampaņas galvenā iecere ir izskaidrot bioloģiskās daudzveidības jautājumu/problēmu, lai iedzīvotāji izprastu daudzveidības samazināšanās potenciālās sekas un apzinātos, ka ir iespējams kaut ko darīt, lai samazināšanos apturētu.

Kampaņas ieceres atspoguļo sauklis "Bioloģiskā daudzveidība - tas attiecas uz mums visiem". Tajā ietilps izglītojoši pasākumi, kuros informēs par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un īpaši akcentēs ekosistēmas pakalpojumu būtību un ar to izzušanu saistītos apdraudējumus. Pasākumu mērķis būs likt sabiedrībai apzināties, ko ikviens no mums var darīt, lai palēninātu un novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Pasākumus caurvijošais temats būs doma, ka viss ir savstarpēji saistīts un savstarpēji atkarīgs.

Vispārīga informācija par problēmām, kas saistītas ar bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskā daudzveidība pasaulē ir būtiski apdraudēta, un sugu skaita samazināšanās apjomi 100 līdz 1000 reižu pārsniedz parastos apjomus. Vairāk nekā trešdaļai novērtēto sugu draud izmiršana, un pēdējo 50 gadu laikā ir degradēti aptuveni 60% pasaules ekosistēmu pakalpojumu. Šīs samazināšanās iemesls ir cilvēka veiktās darbības, proti, zemes izmantojuma maiņa, resursu pārmērīga izmantošana, neilgtspējīgas metodes, piesārņojums un invazīvu sugu introdukcija, kas izraisa biotopu un sugu izzušanu, fragmentāciju un degradāciju. Arī klimata pārmaiņas ir viens no veicinošajiem faktoriem.

ES vides ministri marta vidū apspriedās par jaunu mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā un vienojās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos un atjaunot tos, ciktāl iespējams. Turklāt ministri nāca klajā ar ilgtermiņa redzējumu laikposmam līdz 2050. gadam, kurā paredzēts aizsargāt, novērtēt un, cik iespējams, atjaunot bioloģisko daudzveidību, un aicināja bioloģiskās daudzveidības mērķus stingri iestrādāt dažādās ES rīcībpolitikās un stratēģijās. ES vadītāji 26. martā apstiprināja Padomes secinājumus.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

x

Paroles atgadināšana