Citi biznesi

Projektā DEMO FARM izvēlētas desmit demonstrējumu saimniecības

Daiga Brakmane, Latvijas Dabas fonds
28.05.2010Šonedēļ ir noslēdzies zemnieku saimniecību konkurss dalībai projektā “
Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” jeb DEMO FARM. Projektu īsteno SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds.

Projektu uzsākot, Latvijas un Igaunijas zemnieku saimniecības tika aicinātas pieteikties dalībai videi draudzīgu zemnieku saimniecību demonstrējumu tīklā. Interese par projektu bija liela – Latvijā tika saņemti pieteikumi no 62 saimniecībām. Pirmajā atlases kārtā, izvērtējot pieteikuma anketās apkopoto informāciju, eksperti atlasīja 20 projekta mērķiem piemērotākās saimniecības. Otrajā izvērtēšanas kārtā gan Latvijas Dabas fonda, gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra eksperti klātienē apmeklēja visas 20 saimniecības un izvērtēja to piemērotību dalībai projektā. Īpaša uzmanība tika pievērsta līdzsvaram starp saimniecisko darbību un dabas daudzveidības saglabāšanu, un jau ieviestajiem videi draudzīgajiem risinājumiem saimniecībās, kā arī to atbilstībai demonstrējumu veikšanai.

Pēc izvērtēšanas tika atlasītas 10 saimniecības, kas piedalīsies projektā:

  • IK Egita Sudakova no Talsiem;
  • Z/s “Jaun-Ieviņas” no Raunas novada;
  • Z/s “Lejas Kleperi” no Smiltenes novada;
  • SIA “Lejasķerzēni” no Naukšēnu novada;
  • Z/s “Lielkrūzes” no Jaunpiebalgas novada;
  • Z/s “Mauriņi” no Alūksnes novada;
  • Z/s “Silkalni” no Valmieras novada;
  • Z/s “Valti” no Skrundas novada;
  • Z/s “Vekši” no Valkas novada;
  • P/s “Vīksnas” no Alojas novada.

Projekta vadītājs Andrejs Briedis norāda, ka ekspertiem bija uzdots grūts uzdevums – no 20 lieliskām saimniecībām atlasīt tikai desmit. Visas saimniecības ir ļoti interesantas, aktīvi saimnieko un saudzē vidi ap sevi. A. Briedis papildina, ka Latvijā un Igaunijā izvēlētās desmit saimniecības atspoguļo saimniekošanas profilu katrā valstī: Igaunijā izvēlētās saimniecības ir lielākas. Projekta dabas eksperte Ieva Rove uzsver, ka ir liels prieks par saimnieku augsto motivāciju saglabāt dabu un dziļo izpratni par procesiem dabā. Viņa papildina, ka arī paši eksperti būs priecīgi mācīties no saimniekiem.

Dalībai projektā atlasītajās desmit saimniecībās jau nākamnedēļ sāksies darbs pie detalizētu saimnieciskās darbības plānu izstrādes, kas ietvers saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Sākot ar rudeni, zemniekiem tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar Igaunijas un Zviedrijas kolēģiem. Lai demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un izglītojošām nodarbībām.

Vairāk informācijas meklējiet mājaslapās: www.llkc.lv , www.ldf.lv un www.elfond.ee .

Sk. arī rakstu

Projekta DEMO FARM teritorija Latvijā aptver Kurzemi, Vidzemi, Rīgu, Pierīgu; Igaunijā – Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Läänemaa, Saarema un, Hiiumaa reģionu.

Projekts tiek līdzfinansēts no Igaunijas- Latvijas programmas 2007–2013 Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.

Latvijas Dabas fonds

x

Paroles atgadināšana