Citi biznesi

LOSP: LAP finansējums ir iespēja apdzīvotiem laukiem. Vai Latvija to spēj efektīvi izmantot?

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
04.07.2011

21. jūnijā notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam (LAP) Uzraudzības komitejas sēde, kurā tika ziņots par LAP darbības īstenošanu 2010. gadā, informēts par LAP ieviešanas progresu un LAP nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu.

LAP Uzraudzības komitejas sēdē piedalījās arī deleģētie LOSP pārstāvji Ligita Silaraupa un Agris Faulbaums, kuri pārstāvēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un pauda LOSP viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem LAP.

LOSP darba grupā, kurā LOSP dalīborganizācijas diskutēja par LAP efektivitāti un nepieciešamajiem grozījumiem, lai programma sniegtu pēc iespējas lielāku ieguldījumu Latvijas laukiem, veicinātu ražošanas attīstību un dažādošanos, kā arī gluži vienkārši uzlabotu lauku vidi, lai tā būtu vilinoša ne tikai jau tur dzīvojošajiem iedzīvotājiem, bet jauniem lauksaimniekiem, jauniem uzņēmējiem.
Latvijai ir nepieciešami apdzīvoti lauki, šo procesu var stimulēt caur LAP 3.ass pasākumiem, kas paredzēti lauku uzņēmējdarbības dažādošanai (nesaistītai ar lauksaimniecību), kā arī pašvaldībām lauku teritoriju sakārtošanai un paredzēts darba vietu un jaunu uzņēmumu radīšanai un paplašināšanai.

Iepazīstoties ar Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta (LVAEI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas vadītājas Elitas Bengas prezentāciju par LAP novērtējumu šim plānošanas periodam, LOSP šaubās, vai LAP finansējums sasniegs programmā noteiktos mērķus.

LVAEI novērtējumā secināts, ka 52% Eiropas Savienības (ES) lauku modernizācijai atvēlētā nauda nonāk lielajām saimniecībām, kuras sastāda tikai 0,3% no kopējo saimniecību skaita Latvijā. Savukārt, tikai 19% finansējuma aiziet mazo un vidējo saimniecību modernizācijai, kuru skaits Latvijā ir 97,6%. Otrs būtisks fakts, kas ļauj aizplūst naudai atpakaļ ES virzienā ir nesamērīgi lielais līdzekļu ieguldījums traktortehnikas iegādei, kas neveicina lauku attīstību ilgtermiņā, tāpēc rentablāk būtu finansējumu ieguldīt ilgtermiņa projektos, piemēram, kā būvniecībā.

Agris Faulbaums, Latvijas Gaļas liellopu audzētāju biedrības vadītājs, LOSP:“ (LAP) Uzraudzības komitejas sēdē piedalījās arī Eiropas Komisijas (EK), Lauksaimniecības un Lauku Attīstības direktors – Antonis Constantinou. Arī viņš uzsvēra, ka lauksaimniecībā tieši mazās un vidējās saimniecības ir tās, kuras dod vislielāko ekonomisko ieguvumu un tieši mazās un vidējās saimniecības ir nozīmīgas turpmākai, sekmīgai lauksaimniecības attīstībai. Tikai mēs Latvijā neieklausāmies Eiropas Komisijā un pietiekami neatbalstām mazās un vidējās saimniecības, lai gan ieteikumi no EK ir tieši un nepārprotami.”

Tāpat, lai piesaistītu cilvēkus laukiem, nepieciešams attīstīt infrastruktūru – ceļus, transportu. Visiem pasākumiem jābūt sasaistītiem, atbalstot vienu sfēru, neapskatot situāciju kopumā, kopējā lauku attīstība netiks panākta.
Riskants ir fakts, ka 121. pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”, lielākā finansējuma daļa aiziet tieši piena liellopu (32%) un graudaugu (42%) nozarēm, tātad lielākā daļa finansējuma aizplūst divām nozarēm. Šāda situācija veicina ražošanas koncentrāciju nevis dažādošanu, kas nozīmē, ka kārtējā krīzes situācijā šīs nozares ir pakļautas lielākam riskam, mainoties situācijai tirgū.

Aktuāls jautājums šobrīd ir, ko mēs vēlamies atbalstīt un vai spējam izmantot LAP piedāvātas iespējas? Vai tās saimniecības, kuras jau ir maksimāli modernizējušās un attīstījušās līdz pakāpei, kad pašas spēj tālāk attīstīties un pastāvēt. Vai tomēr primāri atbalstīt saimniecības, kuras ir attīstības sākumposmā un LAP ir iespēja nostiprināt savas pozīcijas un palielināt konkurences iespējas. Latvijas laukiem nepārprotami ir nepieciešami jaunie lauksaimnieki, kas būtu ieinteresēti dzīvot un veidot savu uzņēmējdarbību laukos. Laukos strādājošo novecošanas faktors ir problēmjautājums ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, tādēļ LAP būtu viens no veidiem, kā stimulēt jauno lauksaimnieku aktivitāti. LAP ir iespēja lauku attīstībai, modernizācijai un pievilcībai ikvienam iedzīvotājam, atliek tikai pareizi izmantot Latvijas laukiem piedāvāto iespēju.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta (LVAEI) sagatavotā prezentācija par Lauku attīstības programmu 2007.-2013. gadam pieejama šeit

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana