Laidiens no arhīva:

CukurGrauds

Jaunumi lopbarības augu sēklaudzētājiem

Gints Lanka, AgroPols
27.10.2003

Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 157 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001., Nr. 56.) MK šāgada 30. septembra sēdē veikti vairāki nozīmīgi grozījumi, kas būtu jāzina lopbarības augu sēklaudzētājiem un sēklu tirgotājiem.

Būtiski ir mainīta komercsēklu definīcija.
Komercsēklas (K) ir sēklas, kuras:
• ir iespējams identificēt kā sugai piederīgas sēklas;
• atbilst šajos noteikumos noteiktajām komercsēklu (K) prasībām;
• visā sēklu sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) kontrolē.

Ir iespēja sertificēt sēklas uz trim mēnešiem arī ar paaugstinātu mitruma saturu sēklās.
Šajā gadījumā visu stiebrzāļu, zirņu, vīķu, pupu un lupīnu mitruma saturs var būt līdz 16,5%, pārējiem tauriņziežiem - 14,5%.

Sēklu sertifikāta derīguma termiņš ir pagarināts no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
Invadētās sēklas ar dzīvām ērcēm vai citiem dzīviem kaitēkļiem ir iespēja sertificēt uz trim mēnešiem.
Grozījumi būtiski ir skāruši 6. pielikumu "Sēklu partijas un parauga masa".
Šajā pielikumā saskaņā ar ES direktīvām ir palielināta maksimālā sēklu partijas masa (t) no 20 uz 25 visām lupīnu, zirņu, lauka pupu un vasaras vīķu šķirnēm. Pielikumā esošā tabula papildināta ar vairākām jaunām ailēm:
• ir noteikta kopējā minimālā sēklu parauga masa (g);
• saskaņā ar OECD sēklkopības shēmām ir noteikta minimālā sēklu parauga masa (g) sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos;
• saskaņā ar ISTA metodiku ir noteikta parauga masa partijas mitruma satura un kaitēkļu noteikšanai.
Izmaiņas ir 7. pielikumā "Sēklu kvalitātes rādītāji".
Pielikumā esošās sertificētu sēklu, bāzes sēklu un komercsēklu prasības ir precizētas saskaņā ar ES direktīvu prasībām. Prasības komercsēklām ir nedaudz paplašinātas un definētas tūlīt aiz 7. pielikumā esošo tabulu piezīmēm.

Komercsēklām ir noteiktas šādas sēklu kvalitātes prasības:
• sēklas materiāls atbilst sertificētas sēklas standartiem attiecībā uz sēklu minimālo dīgtspēju un analītisko tīrību;
• par 1% tiek palielināts procentuālais daudzums no masas, kas noteikts sertificētu sēklu tabulā analītiskajai tīrībai citu augu sugu sēklu kopējam, kā arī vienas sugas maksimālajam daudzumam (% no masas);
• ja maura skarenes (Poa annua) sēklās kopā ir ne vairāk kā 10% no masas citu skareņu sugu sēklu, tās neuzskata par piejaukumiem;
• ja skareņu sēklas materiālā, izņemot maura skareni, no masas kopā ir ne vairāk par 3% citu skareņu sugu sēklu, tās neuzskata par piejaukumiem;
• lupīnu sugās minimālā analītiskā tīrība no svara ir 97%;
• lupīnu sugām (Lupinus spp.) citas krāsas lupīnu sēklu skaits nedrīkst pārsniegt 4% - rūgtajām lupīnām un 2% - citām lupīnām;
• ja vīķu sēklas materiālā ir ne vairāk par 6% no masas ziemas vīķu (Vicia villosa) vai radniecīgu kultivēto sugu sēklu, tās neuzskata par piejaukumiem;
• vasaras vīķu (Vicia sativa) un ziemas vīķu (Vicia villosa) minimālā analītiskā tīrība no svara ir 97%.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana