Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Par “Agrovides” pasākumu “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ). Ja par 2004.-2005. g. pieteiktajām platībām uzņemtās saistības ir beigušās, vai 2010. gadā un turpmāk BDUZ platības jāpiesaka no jauna un par tām jāuzņemas jaunas saistības? Ja ar zemes īpašnieku, kura platībās ietilpst arī BDZU, beidzas nomas līgums, vai līdzšinējais zemes izmantotājs (nomnieks) var pieteikt tikai viņa apsaimniekošanā palikušo platību? (piem., 14,8 ha – 2,5 ha=12,3 ha)?

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
18.02.2010

Vispirms būtu jāpārliecinās, vai vecais saistību periods ir beidzies (gadās, ka cilvēks sajauc saistību periodus un pēdējā saistību gadā samazina platības, un tad atbalsts ir jāatprasa). Bet šobrīd vēl jaunie MK noteikumi nav pieņemti, tāpēc par jaunu saistību uzņemšanos īstas skaidrības nav.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana