Horizontālās agrobiznesa

Zemnieku Saeima: lauksaimnieki sagaida konstruktīvu sadarbību ar vadošajiem politiskajiem spēkiem arī pēc vēlēšanām

Mārtiņš Trons, Zemnieku Saeima (ZSA)
23.08.2010

Tieši šajā smagajā laikā būtiski ir veidot ciešu sadarbību ar valsts pārvaldi un valdošo politisko eliti, lai panāktu vienošanos par lauksaimniecības attīstību ilgtermiņā, kas balstītos ne tikai priekšvēlēšanu solījumos, bet definētu vienotu sapratni par prioritātarajiem virzieniem lauksaimniecības politikas veidošanā un būtu kā atskaites punkts un pamats ilgtermiņa sadarbībai.


Lauksaimnieki mūsdienās kļuvuši par pasaulē lielāko dabas resursu pārvaldītāju grupu. Pēdējo gadu laikā arī Latvijā lauksaimnieki kļuvuši par konkurētspējīgu sektoru, kas ne tikai nodrošina iedzīvotājus ar drošu un kvalitatīvu pārtiku, bet arī rūpējas par tā saukto sabiedrisko labumu – darba vietu veidošana reģionos, ūdens resursu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un lauku ainavas estētiskā veidošana un saglabāšana.

Tomēr šodienas Latvijas lauksaimniecības sektoru valstiskā līmenī ietekmē būtiskas strukturālas problēmas, kā piemēram, neskaitāmi administratīvi, regulējošie nosacījumi, nepietiekoša visu līmeņu lauksaimnieciskās izglītības kvalitāte un tās pieejamība, nepietiekams valsts protekcionisms un vāja atbildīgo institūciju darbība, Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvībā Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros.

Tieši šajā smagajā laikā būtiski ir veidot ciešu sadarbību ar valsts pārvaldi un valdošo politisko eliti, lai panāktu vienošanos par lauksaimniecības attīstību ilgtermiņā, kas balstītos ne tikai priekšvēlēšanu solījumos, bet definētu vienotu sapratni par prioritātarajiem virzieniem lauksaimniecības politikas veidošanā un būtu kā atskaites punkts un pamats ilgtermiņa sadarbībai.

Tādēļ lielākā lauksaimnieku organizācija Zemnieku Saeima šovasar ir tikusies ar vadošajām politiskajām partijām un to grupām, lai sniegtu savu skatījumu uz sektoru un turpmākajos gados risināmo problēmu blokiem. Tuvojoties rudenī gaidāmajām vēlēšanām Zemnieku saeima slēdz vienošanās memorandus ar politiskajām partijām, lai pirmsvēlēšanu gaisotnē izrunātais nepaliktu solījumu līmenī, bet arī notiktu regulārs un strukturēts darbs. Lai pēc 4 gadiem ir iespējams atskatīties un izvērtēt padarīto un solīto.

„Zemnieku saeimai kā sabiedriskai organizācijai ir svarīgi atrast dialogu ar visiem politiskajiem spēkiem, neatkarīgi no atsevišķu indivīdu simpātijām vai antipātijām. Zemnieku saeimas kā lielākās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas mērķis irstabila lauksaimniecības politika, konkurētspējīga ražošana un attīstīta lauku vide. Mēs esam gatavi strādāt kopīgi ar visām politiskajām partijām, lai uzlabotu lauksaimniecības biznesa vidi, paaugstinātu lauku dzīves kvalitāti, panāktu mērķtiecīgu valsts atbalstu, ieviešot lauksaimniecībā ekonomiski pamatotas tehnoloģijas un racionāli izmantojot darba spēku – veidotu uz zināšanām un tehnoloģiju attīstību balstītu lauksaimniecisko ražošanu un administratīvo uzraudzību, samazinot birokrātiskās prasības pārtikas apritē, kas veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas daudzveidību un mājražošanas attīstību, kopīgi izstrādātu visu līmeņu lauksaimnieciskās izglītības attīstības plānu, nodrošinot efektīvas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas speciālistu audzināšanu, lai lauki kļūtu vēl apdzīvotāki, vēl sakoptāki un arī ražīgāki”, stāsta Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana