Horizontālās agrobiznesa

LZF - atbalsts L.Straujumai un par mazo saimniecību attīstību

Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācija
14.01.2014

Iepazīstoties ar 2014. gada 10.  janvāra laikraksta "Bauskas Dzīve" sadaļā "Komentāri, viedokļi (2. lpp.)" publicēto saimniecības "Uzvaras-lauks" īpašnieka Arņa Vēja viedokli, es saprotu, ka Latvijas lauku apdzīvotības saglabāšanas un ekonomiskās aktivitātes veidošanas process ir apdraudēts. Pretēji A.Vēja viedoklim, Latvijas Zemnieku federācija novērtē zemkopības ministres L . Straujumas redzējumu atbalstīt mazās un vidējās saimniecības un ir pārliecināta, ka lauksaimniecības bizness nav runa tikai par lielajiem zemniekiem, bet par dažāda lieluma un nozaru saimniecībām , kuras dod pienesumu iekšējam valsts tirgum un eksportam. Kļūdaini ir uzskatīt, ka globalizācijas tendencēm ir jāseko, jo tās ar katru brīdi apliecina, ka labumu no globalizācijas gūst arvien mazāks skaits tirgus dalībnieku, savukārt arvien lielāka sabiedrības daļa saskaras ar dažādām sociālām un ekonomiskām problēmām – nabadzība, bads, verdzība, atkarība, noziedzība un bezcerība.

ES ir izstrādāta tāda politika, kas atbalsta mazās un vidējās ģimenes saimniecības. Ir pienācis jaunais plānošanas periods, kas ilgs turpmākos 7 gadus. Joprojām tiek diskutēts par ES piešķirtās naudas sadali un pārdali lauksaimniecības un lauku attīstībai . Iepriekšējā plānošanas periodā 95% modernizācijas naudas izlietoja 5% lauksaimnieku. Tagad būtu tikai taisnīgi, ja ļautu atsperties tiem 95% lauksaimnieku, kuri to nepaspēja, jo nauda bija tik, cik bija.

Latvijas politiķi runā par valsts iztukšošanos un steidzami jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Uzņēmējdarbības attīstība laukos, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība , ir pamats apdzīvotībai un ekonomiskai aktivitātei visā valsts teritorijā.

Uz šo brīdi Zemkopības ministres L . Straujumas iestrādātajās programmās attīstības iespēja mazajiem lauksaimniekiem (mazajiem uzņēmējiem) tiek paredzēta, un mums visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāpalīdz saglabāt laukos cilvēkus, kuri apsaimnieko savu zemi un nodrošina pilsētniekus ar Latvijā audzētiem dārzeņiem un Latvijā slauktu pienu.

Notiek diskusija par to, vai un kāpēc jāsaglabā lauksaimniecības zeme Latvijas pilsoņu īpašumā. Lauksaimniecības zeme ir jānotur Latvijas pilsoņu īpašumā, lai nākotnē paši būtu noteicēji par zemi un saražoto pārtiku. Mēs nedrīkstam pieļaut zemes nonākšanu arī tikai dažu īpašnieku rokās, jo tad pārtikas cenu diktēs viņi un nepaēdušo skaits tikai palielināsies. Lauksaimniecībā tāpat kā jebkurā uzņēmējdarbībā, patērētājs iegūst no lielākas konkurences uzņēmēju vidū.

Eiropas Savienības politiķi jau ir sapratuši ģimenes saimniecību nozīmi ilgtspējīgā attīstībā un 2014. gads ir pasludināts par Starptautisko ģimeņu saimniecības gadu. Arī mēs to saprotam!

Aicinu Latvijas iedzīvotājus būt aktīviem un balsot www.ManaBalss.lv , atbalstot iniciatīvu par lauksaimniecības un meža zemes saglabāšanu Latvijas iedzīvotāju īpašumā, jo Latvijas nacionālās bagātības jau tikai ir - zeme, meži, ūdens, tīrais gaiss un cilvēki.
Agris Veide, LZF valdes loceklis un zemnieku saimniecība "Liepas" īpašnieks, kas pats aktīvi iesaistījies zemes iegādes nosacījumu grozījumu izstrādē, akcentē jauno zemnieku lomu: "Pēdējos gados būtiski mainījies skatījums uz lauksaimniecības nozari. To par perspektīvu sāk uzskatīt arvien vairāk jaunie lauksaimnieki - profesionālo skolu audzēkņi, kā arī jaunas ģimenes, kas atgriežas Latvijā un vēlas nodarboties tieši ar lauksaimniecību. Dažiem no viņiem ir jau zemes, kas mantotas no ģimenes locekļiem vai nelielas platības, kas iegādātas pašu spēkiem. Tomēr līdz šim viņi nav tikuši pasargāti no tā, ka uzrodas kāds lielais investors un iegādājās zemi, kuru viņi paši labprāt apgūtu. Pateicoties jaunajiem grozījumiem, ieguvēji būs arī šie jaunie un strādāt gribošie lauksaimnieki, kas ar savu darbu var dot būtisku pienesumu Latvijas tautsaimniecībā nākotnē."

Latvijas Zemnieku federācija

x

Paroles atgadināšana