Agro-Ekonomika

CSP uzsāk 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumu

Sanda Rieksta, Centrālā statistikas pārvalde
25.08.2016

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmdien, 22. augustā, uzsāka 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu. Šādu apsekojumu reizi trīs gados veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvijā. Pirmos provizoriskos rezultātus paredzēts publicēt nākamā gada aprīlī.

Apsekojumā paredzēts iegūt informāciju par zemes izmantošanu, sējumu un stādījumu struktūru, cūku un mājputnu skaitu, saimniecības tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā, saimnieciskās darbības aktivitātēm un par vairākiem agro-vidi raksturojošiem rādītājiem.

Datus trīs nedēļas varēs iesniegt elektroniski CSP Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā no 22. augusta līdz 11. septembrim. No 26. septembra līdz 16. decembrim Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra intervētāji klātienē apsekos saimniecības, no kurām nebūs saņemta informācija elektroniski, bet CSP intervētāji veiks telefonintervijas.

Respondentu administratīvās slodzes mazināšanai 2016. gada apsekojumā neiekļautos rādītājus paredzēts iegūt no administratīvajām datubāzēm, kā Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistrs, Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Apsekojamā vienība ir lauku saimniecība – tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Saimniecībā var arī ražot nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus. Respondentiem jāsniedz informācija par visām zemes platībām, kuras lauku saimniecība apsaimnieko.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida, tā ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām, kuras atlasītas nejaušas gadījuma izlases veidā. Izlasē iekļautie respondenti saņems CSP uzaicinājuma vēstuli piedalīties apsekojumā. Respondenti, kuru elektroniskā pasta adrese ir CSP rīcībā, vēstuli saņems elektroniski, bet pārējie pa pastu.

Apsekojuma veidlapas paraugs un papildu informācija pieejama CSP mājaslapā ej.uz/_lauki_2016 un pa tālruņiem 67366895, 28637804. Bezmaksas tālrunis 80007888 darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, e-pasts lssa@csb.gov.lv.

Lauku saimniecību struktūras apsekojumu nacionālās statistikas iestādes veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1166/2008 prasībām. Iegūtos datus izmantos lauksaimniecības nozares attīstības izvērtēšanai un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai Latvijas un Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanā. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātus izmanto arī citu procesu analīzē, piemēram, vides un reģionālās attīstības pārmaiņu izvērtēšanā.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana