Statistikas pamatdati

Pērn liellopu, cūku un aitu skaitā pieaugums, mazāk zirgu un kazu

Lolita Lazda-Lazdiņa, Centrālā statistikas pārvalde
24.03.2014

2013. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 406,5 tūkst. liellopu – par 13,4 tūkst. jeb 3,4% vairāk nekā pirms gada. Liellopu skaita pieaugums vērojams visās grupās: teļu līdz viena gada vecumam skaits palielinājies par 0,9 tūkst. jeb 0,8%, par vienu gadu vecāku telīšu – par 5,5 tūkst. jeb 7,0%, slaucamo govju – par 0,4 tūkst. jeb 0,3%, zīdītājgovju – par 3,6 tūkst. jeb 14,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Cūku skaits gada laikā palielinājies par 12,3 tūkst. jeb 3,5%, ko ietekmēja cūkkopības nozares konkurētspējas palielināšanās – lopbarības izmaksu samazinājums, gaļas iepirkuma cenu pieaugums, kā arī ieguldījumi saimniecību modernizācijā. Eksportēto cūku skaits 2013.gadā pieaudzis par 0,9%, bet importēto cūku skaits samazinājies par 4,8%.

Nedaudz – par 1,2 tūkst. jeb 1,5% pieaudzis arī aitu skaits. Gada laikā par 0,7 tūkst. jeb 5,3% samazinājies kazu skaits un par 0,2 tūkst. jeb 2,3% sarucis zirgu skaits.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās1(tūkstošos)

2012.gads

2013.gads2

2013.gads % salīdzinājumā ar 2012.gadu

Liellopi

393.1

406.5

103.4

no tiem slaucamās govis

164.6

165.0

100.3

Cūkas

355.2

367.5

103.5

Aitas

83.6

84.8

101.5

Kazas

13.3

12.6

94.7

Zirgi

10.9

10.7

97.7

2013.gadā saražots 80,3 tūkst. t gaļas jeb par 2,2% vai rāk nekā pirms gada. To ietekmēja putnu gaļas ražošanas pieaugums par 8,9% un cūkgaļas par 0,6%. Minētajiem gaļas veidiem bija ievērojams īpatsvars kopējā gaļas apjomā – attiecīgi 33,4% un 44,7%. Samazinājās gan liellopu gaļas, gan aitu gaļas ražošana – attiecīgi par 3,6% un 0,9%. Liellopu gaļas īpatsvars kopējā gaļas apjomā veidoja 20,8%.

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) samazinājās par 3,5% no 1836 eiro (1290 lati) par tonnu 2012.gadā līdz 1772 eiro (1245 lati) 2013.gadā, attiecīgi samazinoties liellopu gaļas cenai par 9,1% un pieaugot cūkgaļas – par 2,1%.

Pērn iegūtas 915,1 tūkst. t piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 41,3 tūkst. t jeb 4,7% vairāk nekā 2012.gadā. Pērnā gada vidējais izslaukums sasniedza 5508 kg gadā no vienas slaucamās govs – par 258 kg jeb 4,9% vairāk nekā pirms gada.

Piena piegādes kvotas ietvaros 2013.gadā iepirktas 735,7 tūkst. t piena jeb par 2,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā saruka par 1,8% no 82,5% 2012.gadā līdz 80,7% 2013.gadā.

Piena vidējā iepirkuma cena palielinājās no 271 eiro (190 lati) par tonnu 2012.gadā līdz 305 eiro (214 lati) 2013.gadā jeb par 12,5%, decembrī sasniedzot augstāko iepirkuma cenu – 336 eiro (236 lati) par tonnu.

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2013.gadā saražots 629,5 milj. olu jeb par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 273 olas jeb par 1,4% mazāk nekā pirms gada. Olu vidējā realizācijas cena samazinājās no 8,19 eiro (5,76 lati) par 100 olām 2012.gadā līdz 7,12 eiro (5 lati) 2013.gadā jeb par 13,1%.

Lopkopības produkcijas ražošana

2012.gads

2013.gads2

2013.gads, % salīdzinājumā ar 2012.gadu

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

78.6

80.3

102.2

liellopu

17.3

16.7

96.4

cūku

35.7

35.9

100.6

putnu

24.6

26.8

108.9

  cita gaļa 1.0 0.9 99.0

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

873.8

915.1

104.7

Olas, milj. gab.

671.4

629.5

93.8

1 liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra informācija
2 provizoriskie dati

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana