Statistikas pamatdati

Turpinās 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšana

Beate Danusēviča, Centrālā statistikas pārvalde
06.10.2016

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanas otro posmu, kurā respondentus intervēs klātienē lauku saimniecībās un telefonintervijās. Saimniecībām joprojām ir iespēja līdz 1.decembrim iesniegt datus elektroniski vietnē http://e.csb.gov.lv.

Pirmajā posmā no 2016.gada 22.augusta līdz 11.septembrim 4 % jeb 1,2 tūkstošus lauku saimniecību izmantoja iespēju iesniegt datus elektroniski CSP datu vākšanas sistēmā.

Otrajā datu vākšanas posmā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) intervētāji līdz 5. decembrim aptaujās 24 tūkstošus lauku saimniecības, kuras līdz 11. septembrim neiesniedza CSP datus elektroniski. Intervētāji, ierodoties klātienē lauku saimniecībā, uzrādīs personu apliecinošu dokumentu. Savukārt CSP telefoninterviju centra intervētāji no 3.oktobra līdz 15.decembrim aptaujās pa tālruni 3,1 tūkstoti lauku saimniecību.

Apsekojuma laikā darbojas bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80007888 (darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00) un e-pasts lssa@csb.gov.lv .

Lauku saimniecību struktūras apsekojumā ir paredzēts iegūt informāciju par lauku saimniecībām, kuras atlasītas nejaušas gadījuma izlases veidā. Visas apsekojumā iekļautās saimniecības augustā saņēma vēstuli ar informāciju par datu sniegšanas iespējām.

Lauku saimniecību struktūras apsekojumu CSP veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1166/2008 prasībām. Iegūtos datus izmantos lauksaimniecības nozares attīstības izvērtēšanai un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai Latvijas un Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanā. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātus izmanto arī citu procesu analīzē, piemēram, vides un reģionālās attīstības pārmaiņu izvērtēšanā.

Apsekojuma pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2017.gada aprīlī un septembrī, bet gala rezultātus - 2017.gada decembra beigās.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana