Statistikas pamatdati

Augustā mainās pārtikas preču struktūra eksportā uz Krieviju

Lilita Laganovska, Centrālā statistikas pārvalde
13.10.2014

2014. gada augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 4,4% un importa – par 6,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 811,2 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 988,2 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,1% (2014. gada jūlijā 44,6%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā augustā, salīdzinot ar jūliju:

  • koka un koka izstrādājumu eksports samazinājās par 17,5 milj. eiro jeb 10,9%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu eksports saruka par 10,9 milj. eiro jeb 7,5%,
  • minerālproduktu eksports samazinājās par 9,0 milj. eiro jeb 10,6%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 8,8 milj. eiro jeb 12,1%.

Svarīgākās izmaiņas importā augustā, salīdzinot ar jūliju:

  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports samazinājās par 28,8 milj. eiro jeb 12,7%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 11,7 milj. eiro jeb 11,3%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports samazinājās par 11,4 milj. eiro jeb 18,7%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 11,2 milj. eiro jeb 13,0%,
  • minerālproduktu imports palielinājās par 8,2 milj. eiro jeb 5,8%.

2014. gada 7. augustā Krievija noteica aizliegumu noteiktu pārtikas preču (gaļas, svaigu zivju, piena produktu, dārzeņu, augļu, desu izstrādājumu u.c.) importam no Eiropas Savienības (ES) un dažām citām valstīm. Līdz ar to embargo pakļauto preču eksports uz Krieviju augustā bija vairs tikai 1,5 milj. eiro salīdzinājumā ar 5,5 milj. eiro š.g. jūlijā un 4,1 milj. eiro 2013. gada augustā. Šo preču īpatsvars pārtikas produktu eksportā uz Krieviju veidoja 3,2% augustā, 9,6% jūlijā un 15,5% pagājušā gada augustā.

Tajā pašā laikā kopējais pārtikas preču eksports uz Krieviju 2014. gada augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 10,4 milj. eiro jeb 29,7%. Visvairāk pieauga eksports stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – par 9,7 milj. eiro jeb 51,1%, vīniem – par 2,6 milj. eiro jeb 54,5% un šprotēm – par 1,7 milj. eiro jeb vairāk nekā divas reizes. Salīdzinājumā ar 2013. gada augustu pārtikas preču eksporta pieaugums uz Krieviju bija 3,1 milj. eiro jeb 7,2%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada augustā, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada jūliju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada jūliju

Pavisam

811,2

100

-4,4

988,2

100

-6,3

Eiropas Savienības valstis

587,3

72,4

-4,8

789,4

79,9

-5,8

   Eiro zonas valstis

236,3

29,1

-9,8

394,1

39,9

-12,2

NVS valstis

131,6

16,2

+5,0

109,7

11,1

-8,9

Pārējās valstis

92,3

11,4

-13,0

89,1

9,0

-8,0

Augustā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19,2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,0%), Vācija (6,6%) un Zviedrija (6,2%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,1% no importa kopapjoma), Polija (12,0%), Vācija (10,3%), Igaunija (7,7%) un Somija (7,5%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars augustā bija 12,7%, bet importa – 7,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada augustā, faktiskajās cenās

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada augustu

2014. gada jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

811 185

100

-3,8

-4,4

-4,5

koks un koka izstrādājumi, kokogle

142 717

17,6

+0,9

-10,9

-0,6

elektroierīces un elektroiekārtas

92 310

11,4

+14,4

-7,1

+4,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

69 138

8,5

-5,9

-10,6

+3,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

47 418

5,8

+10,9

+27,7

+16,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

43 092

5,3

-11,2

-8,3

-0,9

dzelzs un tērauds

30 577

3,8

-10,2

-16,4

-8,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 703

3,7

+4,1

+1,4

+4,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

27 024

3,3

-9,1

-10,8

-17,6

farmācijas produkti

24 736

3,0

+16,1

+16,1

-8,8

mēbeles un citi interjera priekšmeti

23 117

2,8

+2,2

+6,9

+13,3

Farmācijas produktu eksporta palielināšanos 2014. gada augustā salīdzinājumā ar 2013. gada augustu ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 1,8 milj. eiro jeb 9,5%. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports samazinājās, sarūkot dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motoru eksportam par 2,7 milj. eiro jeb 98,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada augustā, faktiskajās cenās

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada augustu

2014. gada jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

988 215

100

-9,3

-6,3

-5,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

142 910

14,5

-19,4

+6,5

-9,0

elektroierīces un elektroiekārtas

114 635

11,6

+7,6

-8,2

+8,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

83 687

8,5

-21,9

-18,2

-7,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

43 159

4,4

-22,4

-24,4

-37,8

plastmasas un to izstrādājumi

40 863

4,1

-4,8

-9,2

-2,6

dzelzs un tērauds

40 731

4,1

+10,0

+2,2

+5,8

farmācijas produkti

39 496

4,0

+10,2

-9,6

-8,4

papīrs, kartons un to izstrādājumi

25 974

2,6

+18,6

-9,7

+8,9

Papīra, kartona un to izstrādājumu importa palielināšanos 2014. gada augustā salīdzinājumā ar 2013. gada augustu visvairāk ietekmēja tapešu un tamlīdzīgu sienu pārklājumu importa pieaugums par 3,5 milj. eiro jeb 3,9 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu straujo importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 6,1 milj. eiro jeb 30,4%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā  Īstermiņa statistikas dati. [1]

1Dati par 2014. gada maiju precizēti.


Avota URL: http://www.csb.gov.lv/notikumi/augusta-mainas-partikas-precu-struktura-eksporta-uz-krieviju-39423.html

Atsauces:
[1] http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__isterm__atirdz/?tablelist=true&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana