Raksti&pētījumi&stāsti

Evaluation of Environmental and Economic Performance of Crop Production in Relation to Crop Rotation, Catch Crops, and Tillage

Alberts Auziņš, Ieva Leimane, Agnese Krieviņa, Inga Morozova, Andris Miglavs, Pēteris Lakovskis, AgroPols
09.08.2023

Dažādi augkopības sistēmas elementi (augmaiņa, starpkultūras, dažādi augsnes apstrādes veidi) var būtiski ietekmēt tās rezultātus - ekoloģiskos un ekonomiskos. Rakstā analizēti pētījumu dati. Vides raksturlielumi tika novērtēti, koncentrējoties uz slāpekļa izmantošanas efektivitāti (NUE). Ekonomiskajiem rādītājiem tika aprēķināta bruto peļņa. Šī pētījuma rezultāti liecina, ka minimālā NUE 70% sasniegšana ir izaicinājums. Pareiza starpkultūru izmantošana tomēr var palielināt NUE par 7–9%. Trīs gadu lauka izmēģinājumi komerciālajās saimniecībās sniedza atšķirīgus secinājumus par dažādu augsnes apstrādes metožu ietekmi uz NUE un bruto peļņu. Tomēr lauka izmēģinājumi, kas veikti saimniecībā, kurā tika veikta samazināta augsnes apstrāde vairāk nekā desmit gadus, uzrāda augstāku NUE salīdzinājumā ar aršanu. Samazinātas augsnes apstrādes priekšrocības apstiprināja iegūtie rezultāti, kas liecina par zemākām agrotehnisko darbību izmaksām, tai skaitā mazāku dīzeļdegvielas patēriņu.


Evaluation of Environmental and Economic Performance of Crop Production in Relation to Crop Rotation, Catch Crops, and Tillage

Pievienotie dokumenti

Raksta kopija

Saite

ej.uz/2mfm

Raksts balstīts pētījumu projektā "Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai" īstenošanā iegūtajiem datiem.  

Vairāk par projektu šeit:

ej.uz/zpdx 

Ar zemkopības sistēmu projekta grupa saprata vienotā sistēmā apvienotu elementu kopu: augmaiņa, starpkultūras, dažādi augsnes apstrādes veidi. Konkrētās zemkopības sistēmas izvēle var būtiski ietekmēt tās rezultātus - ekoloģiskos un ekonomiskos.

Būtībā šis ir visplašākais raksts, kas aptver lielāko daļu projekta aspektu- tehnoloģiju izvēle, vides ietekme, starpkultūras un to ietekmes vērtējumi. Un tas viss ar izvēles ekonomiskās ietekmes novērtējumu.      

Rakstā analizēti pētījumu dati. Vides raksturlielumi tika novērtēti, koncentrējoties uz slāpekļa izmantošanas efektivitāti (NUE). Ekonomiskajiem rādītājiem tika aprēķināta bruto peļņa. Šī pētījuma rezultāti liecina, ka minimālā NUE 70% sasniegšana ir izaicinājums. Pareiza starpkultūru izmantošana tomēr var palielināt NUE par 7–9%. Trīs gadu lauka izmēģinājumi komerciālajās saimniecībās sniedza atšķirīgus secinājumus par dažādu augsnes apstrādes metožu ietekmi uz NUE un bruto peļņu. Tomēr lauka izmēģinājumi, kas veikti saimniecībā, kurā tika veikta samazināta augsnes apstrāde vairāk nekā desmit gadus, uzrāda augstāku NUE salīdzinājumā ar aršanu. Samazinātas augsnes apstrādes priekšrocības apstiprināja iegūtie rezultāti, kas liecina par zemākām agrotehnisko darbību izmaksām, tai skaitā mazāku dīzeļdegvielas patēriņu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana