Dokumenti

30.06.2013.Latvijas aitkopības nozares attīstības stratēģija līdz 2023.gadam

08.12.2008.Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma

30.04.2007.Piensaimniecības nozares attīstības stratēģijas projekts. 2007.gads

03.12.1998.Lauksaimniecības un tās nozaru attīstības programmas pamati. 1998.gads

06.09.1998.LIELLOPU GAĻAS NOZARE: attīstības programmas pamati - 1998

09.06.1998.GRAUDKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

09.06.1998.CŪKKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

08.06.1998.AUGĻKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

05.06.1998.AITKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

01.06.1998.DĀRZEŅKOPĪBA: nozares attīstības programmas pamati - 1998

29.05.1998.LINU NOZARE: attīstības programmas pamati - 1998

29.05.1998.KARTUPEĻU NOZARE: attīstības programmas pamati - 1998

25.05.1998.CUKURA NOZARE: nozares attīstības programmas pamati - 1998

25.03.1998.Latvijas lauku attīstības programma. VARAM 1998

19.02.1998.Lauksaimniecības attīstības politikas pamatnostādnes. 1998

16.11.1997.Metodiskie ieteikumi likumprojekta “Par kooperatīvajām sabiedrībām” izmantošanai

03.03.1997.Kapitāla personificēšana piensaimnieku kooperatīvajās sabiedrībās. Metodiskie ieteikumi. 1997

14.10.1996.Likumprojekta "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām un to savienībām." pirmredakcija

07.01.1995.Lauksaimniecības likums. Pirmredakcija,1995/01/07

22.12.1994.Koncepcija Valsts stratēģijai laukos. 1994

26.04.1993.LR likuma "Par maizes ražošanas uzņēmumu privatizāciju" pirmredakcija. 1993/04/26

10.02.1993.LR likuma par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju pirmredakcija, 1993/02/10

01.02.1993.Likuma "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" Pirmredakcija,1993/02/01

04.12.1992.Latvijas labības un labības produktu tirgus izveidošanas un koncerna “Latvijas labība” reorganizācijas koncepcija

14.09.1992.LR AP lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju" spēkā stāšanās kārtību."

14.09.1992.LR Likums par piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju. Pirmredakcija. 1992/09/14

28.07.1992."LR likuma par lauksaimniecības produkcijas pārstrādes valsts uzņēmumu pārveidošanu un privatizāciju" pirmprojekts. 1992/07/28

04.12.1991.LR likuma "Par Latvijas Republikas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes valsts uzņēmumu privatizāciju un pārveidošanu" projekts. 1991/12/04

19.02.1991.Likumprojekta "LR Likums par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju" pirmredakcija. 1991/02/19

07.02.1991.Komentāri likumprojektam "Par lauksaimniecības uzņēmumu pārveidošanas kārtību statūtsabiedrībās"

x

Paroles atgadināšana