Raksti

17.10.2019.Latvijas teritoriju attīstības pārvaldības reforma

09.07.2019.Kā novērst reģionu sociālekonomisko panīkumu?

18.05.2017.Par Eiropas piensaimnieka cienīgiem ieņēmumiem

21.10.2015.Latvijas konkurētspējas ziņojums 2015. Depopulācijas izaicinājumi un reģionu attīstība

21.10.2015.Latvijas konkurētspējas ziņojums 2015. Lauksaimniecība: piena nozare

05.06.2010.Joprojām jautājums – vai Latvijai ir Lauku attīstības stratēģija

28.05.2008.Vai tiešām kāds ir sazvērējies iznīcināt Latvijas piena ražošanas nozari?

07.04.2008.Kas nosaka piena cenas. Konsolidētā redakcija

22.02.2006.Tiešmaksājumu reģionālās un nozaru diferencēšanas aspekti ES KLP 2003. gada reformas ietvaros: Latvijas risinājumi un ietekmes novērtējums

07.05.2004.Ko ES KLP reforma nozīmē Latvijas lauksaimniecībai

10.04.2004.Ko ES KLP reforma nozīmē Latvijas lauksaimniecībai un laukiem?

26.02.2004.Kāpēc 8 Limbažu rajona pašvaldības NAV mazāk labvēlīgo apvidus teritoriju projekta sarakstā?

16.02.2004.Kam nesīs labumu Latvija [Latvijas lauki]?

08.12.2003.Latvija ES lauksaimniecības un lauku politikā pēc desmit gadiem. Konsolidēts

24.02.2003.Kā Latvijā maksās tiešmaksājumus

06.11.2002.Soviet heritage and development of Baltic agriculture: Evaluation of the impact

04.12.2001.Situation and trends in the Latvian milk production sector

23.05.2000.Lauksaimniecība ceļā uz ES - augšup vai lejup?

15.12.1999.Risinājumi ir - tie jāsadzird. Par veicamo Latvijas laukos

25.10.1999.Tarifu un kvotu demagoģija

15.04.1998.ASV lauksaimniecības politikas pieredze saistībā ar Latvijas lauksaimnieku nākotni

13.02.1998.Padarītais un nepadarītais Latvijas lauksaimniecības politikā

19.01.1998.LVAEI 1998.gadā. Prospekts

11.11.1997.Lauksaimniecības attīstības iespējas un pamatnosacījumi

01.10.1997.Lauki nav tikai lauksaimnieciskā ražošana jeb "Par dažiem mītiem Latvijas laukos”

01.07.1997.Kas nosaka lauku saimniecības konkurētspēju un vai Latvijā tādas ir iespējamas?

07.03.1997.Latvian Experience in Reforms and Adjustment (1997)

07.08.1996.ES un Latvijas lauksaimniecības politika

25.05.1996.Austrumu- Rietumu lauksaimniecības sistēmas, trešajā gadu tūkstotī ieejot

11.05.1996.Memorandum on East-West agro-food Systems Toward the Third Millenium by the Group of BertinoroOF BERTINORO

1 | 2
x

Paroles atgadināšana