Runājumi

Apdzīvojuma un lauku attīstības atslēgas jautājumi Latvijā

Armands Pužulis, Pēteris Šķiņķis, Andris Miglavs, AgroPols
04.02.2016

Armanda Pužuļa runājums LU 74. zinātniskajā konferencē. ### Bilžugrāmata lasāmā PDF formātā pievienota pielikumā. ### Pievienota arī saite uz publicēšanas LU tīmekļa vietni


Pievienotie dokumenti

1. Bilžugrāmata PDF

Saite

ej.uz/fxz7

AgroPols

x

Paroles atgadināšana