Runājumi

Latvijas Lauku telpas attīstības izaicinājumi. LU ekspertu seminārā

Andris Miglavs, AgroPols
04.12.2015

Andra Miglava runājums LU ekspertu seminārā 2015.gada 4.decembrī. ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Latvijas Lauku telpas attīstības izaicinājumi
Andris Miglavs LU Ekspertu seminārā  2015.gada 4.decembrī 
Lauku telpa politiķu un pētnieku apziņā
Lauku telpa – izbrīnītas izpētes objekts 
Prieks par esamību
Izbrīns par vēlmi dzīvot labāk
Aklums pret cēloņiem
Nevēlēšanās mainīt  
Lauku telpa – rezervāts
Jāsaglabā senais – struktūras, tradīcijas, kopienas  
Negatavība pārmaiņām
Lauku telpa – kopošanās telpa 
Runājam par sabiedriskām kopienām
Nerunājam par biznesa kopienām – parkiem 
Lauku telpa  - plānošanas objekts  
Jā, ir vajadzīgi plāni. Visām teritorijām ir plāni 
Nav neviena plāna, kas piemērotu teritoriju sarukumam 
Lauku attīstība un apdzīvojums: funkciju erozija
Apdzīvojums = vietas + iedzīvotāji
Pilnvērtīga apdzīvotā vieta  = vienotā, organizētā telpā ietver – 3 elementārās – pamata funkcijas 
darba, 
māju un 
publiskās dzīves funkcijas 
Ir vietas – dzīvotnes (ciemi, teritorijas, kur ir tikai mājokļi), ir vietas – ekonomiskās darbības vietas
Jaunajām apdzīvotajām vietām – iztrūkst publiskās dzīves iespēju (infrastruktūra, saiknes)
Vai uz lietām skatāmies skaidrām acīm
Lauku telpa 
Pēc būtības atšķirīga no klasikas
Lauku telpai raksturīgās darbvietas zaudē bāzi. 
Un pārmaiņas nav gaidāmas
Valstij nav atvērtas teritorijas attīstības politikas 
Arī tā ir politika – depopulācijas politika 
Nepabeigta Adm.Ter.Ref
Pašvaldības ir sociālās aprūpes centri 
Nodarbinātība agrobiznesa industrijā – turpinās strauji samazināties
Agrobiznesa nodarbinātības izmaiņu ietekme uz nodarbinātību laukos
Jautājums sabiedrībai
Vai lauku sociālekonomiskā apdzīvotība ir Latvijas sabiedrības vērtība? 
Vai esam gatavi organizēti ieguldīt vismaz tās saglabāšanā? 
Darbs
Pakalpojumi
Publiskais transports    
Pašlaik (programmā 2030) definētie attīstības centri 
Pašlaik definētie attīstības centri 
Sabiedrības izvēle un politiķu lēmumi -  lauku nākotnes reālais pamats.   Arī lēmuma neesamība ir lēmums. Degradējošs lēmums...
Pateicos par iespēju Jūs uzrunāt !

AgroPols

x

Paroles atgadināšana