Teritoriju pārvaldība

13.04.2016.Precizē kvalifikācijas paaugstināšanas prasības lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba jomā

12.04.2016.Turpmāk de minimis atbalsts lauksaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā - vienotā datubāzē

12.04.2016.Paredz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļu dezinfekciju pēc Āfrikas apmeklējuma

29.03.2016.Paredz atbalstu inovāciju ieviešanai zivsaimniecībā un akvakultūrā

22.03.2016.Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

22.03.2016.Apstiprināti grozījumi atbalstam investīciju veicināšanai lauksaimniecībā 2016.gadā

15.03.2016.Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

09.03.2016.Paredzēts jauns atbalsta veids par nektāraugu audzēšanu

01.03.2016.Paredzēts atbalsts zvejas flotes modernizācijai

01.03.2016.Uz atbalstu varēs pieteikties arī piekrastes zvejnieku biedrības

23.02.2016.Precizēti atbalsta piešķiršanas nosacījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

23.02.2016.Paredzēts valsts atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā

22.02.2016.Svarīga informācija dravniekiem

17.02.2016.Apstiprināti grozījumi lauksaimniecības dzīvnieku un to novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtībā

10.02.2016.Grozīta sertifikāta pagarināšanas kārtība veterināro zāļu izplatīšanai

10.02.2016.Apstiprināti grozījumi Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā

09.02.2016.Latvijas Vēstnesī izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.77 par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu

04.02.2016.Saeima atbalsta subsīdiju neaplikšanu ar nodokli

02.02.2016.Palielināts finansējums zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

02.02.2016.Jaunas valsts nodevas uztura bagātinātāju reģistrēšanai

02.02.2016.Grozījumi aitu un kazu brucelozes profilakses un apkarošanas kārtībā

26.01.2016.Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā

15.01.2016.2016. gadam lauksaimniecības subsīdijām paredzēti 8,6 miljoni eiro

08.01.2016.Saņemot Lauku attīstības programmas pasākumu atbalstu, kā piegādātāju zemnieks varēs izvēlēties arī kooperatīvo sabiedrību, kurā tas ir biedrs, kā arī valdes vai padomes loceklis

05.01.2016.Nosaka plūdu risku samazināšanas kārtību Latvijas lauku teritorijās

05.01.2016.Informāciju par govs un kazas piena ražību un eksterjeru varēs ziņot elektroniski

05.01.2016.Jauni Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi

15.12.2015.No 2016. gada būs jaunas cūku liemeņu klasificēšanas formulas un metodes

15.12.2015.Nosaka samaksu par paziņota mēslošanas līdzekļa vai substrāta iekļaušanu Atzīto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā

08.12.2015.Paredzēts atbalsts Zināšanu pārneses un informācijas pasākumiem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 29
x

Paroles atgadināšana