Teritoriju pārvaldība

08.12.2015.Konsultāciju pakalpojumu sniegšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām paredzētais kopējais publiskais pieejamais finansējums plānošanas periodā - 10,4 milj. eiro

26.11.2015.Saeima groza likumu, lai samazinātu mežacūku populāciju un cūku mēra tālāku izplatību

24.11.2015.Apstiprināta ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem

24.11.2015.Samazina administratīvo slogu augu pārvadātājiem un audzētājiem

24.11.2015.Par 30 eiro lielāks valsts atbalsts par sivēnmāti

19.11.2015.Baltalkšņus drīkstēs cirst ūdenstilpju aizsargjoslās

19.11.2015.Alkoholisko dzērienu aprites likumu papildina ar mazās dzērienu darītavas definīciju

10.11.2015.Marķēto dīzeļdegvielu lauksaimnieki varēs izmantot arī pašpārvadājumiem

04.11.2015.Valdība konceptuāli atbalsta biotopu kartēšanu visā valsts teritorijā līdz 2019.gadam

04.11.2015.Maksimālais koku ciršanas apjoms valsts mežos 2016.-2020.gadam noteikts 92 tūkst. ha platībā

03.11.2015.Arī medību dārzos piemēros ĀCM apkarošanas prasības

28.10.2015.Vienkāršota tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

26.10.2015.Iecerētas izmaiņas uztura bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevā

21.10.2015.Grozījumi pārtikas kvalitātes shēmu prasībās

21.10.2015.Atbalstīs vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās

13.10.2015.Pieņemta atbalsta piešķiršanas kārtība vietējās attīstības stratēģiju darbību īstenošanai

13.10.2015.Precizēta valsts meža zemes atsavināšanas kārtība

13.10.2015.Pagarināts investīciju aizdevumu atmaksas termiņš

08.10.2015.Atsāks kompensēt zaudējumus par īpaši aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

07.10.2015.Paredz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī par ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādījumu ierīkošanu

01.10.2015.Sniegs atbalstu mencu zvejas kuģu darbības pārtraukšanai

01.10.2015.Mainīti nosacījumi higiēnas apmācībām pārtikas apritē

01.10.2015.Mazās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības piecus gadus varēs saņemt atbalstu 4270 eiro gadā

30.09.2015.Lauksaimniecības un zivsaimniecības de minimis atbalsta saņemšanai un piešķiršanai jaunas veidlapas

15.09.2015.Atbalstītas izmaiņas 7,6 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas kārtībā piena ražotājiem

08.09.2015.Atbalstīs Krievijas embargo skartos augļu un dārzeņu ražotājus

08.09.2015.Veicinās bioloģiski ražotā piena piegādi programmā "Skolas piens"

08.09.2015.Programmas "Skolas auglis" produktu saraksts papildināts ar ķirbjiem

08.09.2015.Turpmāk informāciju par gaļas liellopu pārraudzību varēs ziņot elektroniski

01.09.2015.Lauksaimniekiem piešķir papildu finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem un apdrošināšanas polišu iegādei

1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 29
x

Paroles atgadināšana