Teritoriju pārvaldība

02.11.2016.Zemes iegādes programmai papildus piešķir 15 miljonus eiro

26.10.2016.Nosaka 9,76 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem

26.10.2016.Graudaudzētāji saņems atbalstu

12.10.2016.Programmā "Skolas auglis" varēs piedalīties arī ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktiem

11.10.2016.Papildināti bioloģiskās lauksaimniecības shēmas nosacījumi

05.10.2016.Vienkāršota apdrošināšanas atbalsta kārtība lauksaimniekiem

05.10.2016.Precizētas prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū

27.09.2016.Valdība atbalsta grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā ieguldījumiem lauku saimniecībās

27.09.2016.Būs vienoti nosacījumi visām „Attīstības finanšu institūcija „Altum”” izsniegtajām kredīta garantijām

20.09.2016.Nosaukumam jāataino ābolu un bumbieru sulas samērs sidrā

13.09.2016.Paplašina rūpnieciskās zvejas iespējas Latvijas zvejniekiem

13.09.2016.Mainīta slaucamo govju un kazu pārraudzības kārtība

13.09.2016.Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

07.09.2016.Lauksaimniecībā ievieš “dzelteno kartīti”

06.09.2016.Noteikts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

06.09.2016.Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai zivsaimniecībā

06.09.2016.Pieņemtas jaunas veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritē

06.09.2016.Eiropas Komisijas piedāvātais atbalsts ES piena ražotājiem par brīvprātīgu īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

01.09.2016.Paplašināta ĀCM riska zonu teritorija Latvijā un Polijā

26.08.2016.Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās

24.08.2016.Palīdzēs grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem pārorientēties uz citu saimniekošanas veidu

24.08.2016.Valdība atbalsta ĀCM uzraudzības un apkarošanas ilgtermiņa programmas finansējumu

24.08.2016.Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā nodrošinās suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju datu bāzē

24.08.2016.Līdz 2021.gada 31.decembrim pagarināts termiņš dokumentācijas sakārtošanai būvēm, kurās darbojas veterinārmedicīnas prakses iestādes

08.08.2016.Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

02.08.2016.Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas projektiem

02.08.2016.Īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai no ERAF piešķir 3,4 miljonus eiro

02.08.2016.Paplašināta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija

02.08.2016.Apstiprināti grozījumi dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumos

15.07.2016.Turpmāk biškopības gada sākums būs 1. augusts un pārskats par iepriekšējo gadu būs jāiesūta līdz 5. martam

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 29
x

Paroles atgadināšana