Jautājiet! - Atbildēsim....

Divi jautājumi par meliorāciju

Krista Garkalne, AgroPols
27.08.2009

* Ziemā LAD pārbaudīja meliorācijas sistēmu darbību. Secināja: nedarbojas. Zemnieka viedoklis: darbojas. Vai ziemā var objektīvi veikt šo pārbaudi?

Teces nekādā gadījumā nedrīkst būt aizaugušas, tāpat jādarbojas iztekām, caurtekām, akām. To visu var pārbaudīt arī ziemas mēnešos, tātad kontroles objektīvi un veiksmīgi var veikt arī ziemā.

* Kādas ir izmaiņas meliorācijas sistēmu uzturēšanā, ņemot vērā, ka LAD vairs neatbild par privāto meliorāciju?

Pēc veiktajām funkciju izmaiņām, LAD joprojām atbild par valsts nozīmes ūdenstecēm un polderiem. Bet vietējā līmenī atbildīga ir būvvalde.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana