Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par atbalsta maksājumiem

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
12.02.2010

Vai tie, kuri nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, drīkst saņemt subsīdiju (arī ES platību maksājumus) maksājumus?

Šobrīd Ministru kabineta (MK) noteikumu projektos 2010. gada subsīdiju saņemšanai šādi ierobežojumi nav paredzēti.

Vai krīzes apstākļos nevar samazināt platību maksājumu iesniegumu veidlapu lielumu? Piemēram, Kārsavas novadā 90% lauksaimnieku pieteikumā ir līdz 10 laukiem, un tikai 10% - vairāk par 10. Tas nozīmē, ka A3 lieluma lapas tiek bezjēdzīgi kopētas, lieki tērējot resursus. Arī bloku kartes printējot, daudz patērētu resursu...

Visu iesniegumu veidlapu formātu nosaka MK noteikumi. Veidlapas ar informāciju pēc tam tiek skanētas, tāpēc divu dažādu formātu ieviešana drukāšanas un apstrādes procesu tikai sadārdzinātu. Gadījumos, kad tas ir iespējams, iesakām izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu - iesniegtos dokumentus nevajadzēs kopēt.

Audzētāju organizācijām ar LAD vajadzētu iespējami ātrāk noslēgt sadarbības līgumu par šā gada valsts atbalsta maksājumiem, jo tikai tad, kad šis līgums noslēgts, varam gatavot savu līgumu ar zemniekiem. Subsīdiju projektā šogad ir ļoti saspringti termiņi - audzētāju organizācijām jau jāiesniedz atbalsta saņēmēju saraksts LAD, bet mums līgumu veidlapas vēl jāiespiež tipogrāfijā, jāizsūta visiem pretendentiem un jāsaņem atpakaļ viens līguma eksemplārs. Kā šī situācija tiek risināta?

Vēl nav stājušies spēkā 2010. gada subsīdiju noteikumi, tādēļ LAD nav nekāda pamata līguma slēgšanai. Līguma projekti tiek gatavoti, un dienā, kad noteikumi stāsies spēkā, LAD būs gatavs tos parakstīt.

Kad paredzēts pilnībā norēķināties par 2009. gada platību maksājumiem (VPM, PVTM)?

Maksājumi tiks veikti saskaņā ar mājaslapā (http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3760 ) ievietoto maksājumu grafiku. Gala norēķinus sāksim jau februārī, un tie tiks veikti pieejamā finansējuma ietvaros. Lielāko daļu finansējuma izmaksās februārī un martā. Problemātiskie gadījumi tiks risināti, un tiem gala maksājuma termiņš ir 30. jūnijs.

Kāpēc saimniecībām, kas ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus, gadu no gada tiek aizkavēti platību avansa maksājumi (VPM, PVTM)?

Iemesli var būt dažādi. Piemēram, šogad daudzi lauksaimnieki nesamaksāja par sertifikāciju, tāpēc šīs institūcijas nedeva atzinumus. Tika arī samazinātas saistību platības, tāpēc pagarinājās administrēšanas process. Principā kavēšanās nav, jo VPM avanss ir samaksāts 97% lauksaimnieku. Neapmaksāti ir tikai problemātiskie iesniegumi (neatrisinātas pārdeklarācijas, dubultās deklarācijas, citas kļūdas). Esam uzsākuši Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalsta izmaksu.

Situācija. LAD klientam 2008. gadā tiek uzliktas sankcijas attiecībā uz VPM, MLA un “Natura 2000” maksājumiem. Vai tās tiks ieturētas no atbalsta, ko klients būs tiesīgs saņemt turpmāko 3 gadu laikā? Vai šim klientam turpmākos 3 gadus noteikti jāiesniedz maksājumu pieteikums LAD?

Nē, iesniegums nav obligāts. Savukārt trīsgadīgo sankciju princips ir šāds: ja uzliktā sankcija ir 100 LVL, bet pienākošais atbalsts - 150 LVL, tad jau pirmajā gadā šī nauda tiek ieturēta un izmaksāti atlikušie 50 LVL. Nākamajos 2 gados lauksaimnieks jau var saņemt pilnu atbalsta summu (ja, protams, netiek konstatēti pārkāpumi). Ja klients 3 gadu laikā nav iesniedzis pieteikumu, sankcija dzēšas automātiski.

Vai klients minēto platību drīkst iznomāt citam klientam, kurš to vēlas apstrādāt? Vai jaunais klients varēs saņemt maksājumus?

Jā, šo platību var iznomāt citam klientam, bet jāņem vērā, ka platība, kas bija par pamatu trīsgadīgās sankcijas aprēķinam, tiks pastiprināti kontrolēta.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana