Politikas jaunumi

Latvija vienīgā no Baltijas valstīm jaunajā "Climate Change Performance Index" novērtēta ar atzīmi - labi

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
28.11.2016

Jaunākajā Climate Change Performance Index (CCPI) Latvija ieņem augsto 15.vietu: ar indeksa vērtību 60,20 tās sniegums atzīts kā labs. Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kas ir saņēmusi šādu vērtējumu. Lietuva ir ierindota 19.vietā un saņēmusi vērtējumu - viduvēji, bet Igaunijas sniegums tiek vērtēts kā vājš, ierindojot to 50.vietā.

CCPI vērtē 58 pasaules valstis, kuras kopā ir atbildīgas par vairāk nekā 90% no globāli radītajām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām. Vērtēšanu jeb indeksa piešķiršanu veic standartizēti. CCPI sastāv no 5 indikatoru kategorijām: emisiju līmenis (30% no kopējā vērtējuma), emisiju līmeņa izmaiņas (30% no kopējā vērtējuma), atjaunojamā enerģija (10% no kopējā vērtējuma), efektivitāte (10% no kopējā vērtējuma), kā arī klimata politika (20% no kopējā vērtējuma).

Vērtējot atsevišķus indikatorus veidojošos rādītājus, Latvija augstāko novērtējumu, t.i., 5.vietu (97,8 punkti) saņēmusi par emisijām no atmežošanas uz 1 iedzīvotāju. Tāpat pozitīvi novērtēts Latvijas paveiktais atjaunojamās enerģijas jomā, t.i., Latvija ierindota 8.vietā pēc atjaunojamo energoresursu īpatsvara primārās enerģijas iegūšanā. Savukārt pēc CO2 emisijām uz 1 iedzīvotāju Latvija ieņem 10.vietu (88,23 punkti), bet efektivitātes līmenis novērtēts ar 80,25 punktiem, t.i., attiecīgi ierindojot Latviju 11. vietā.

Detalizētāk ar CCPI rezultātiem iespējams iepazīties https://germanwatch.org/en/download/16484.pdf

CCPI tiek sagatavots jau 12. reizi un šā indeksa mērķis ir sekot līdzi valstu paveiktajam klimata pārmaiņu ierobežošanā. CCPI sagatavo Germanwatch* un CAN Europe** ciešā sadarbībā ar iesaistīto valstu ekspertiem.

*Germanwatch - neatkarīga attīstības un vides organizācija, kas darbojas ilgtspējīgas globālās attīstības jomā www.germanwatch.org/en

**Climate Action Network (CAN) Europe - vairāk nekā 1100 nevalstiskās organizācijas 120 valstīs apvienojošs sadarbības tīkls, kas tiecas veicināt valdību un iedzīvotāju rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanai

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

x

Paroles atgadināšana