Laidiens no arhīva:

AgroPols

Sācies starptautisko klimata sarunu otrais raunds

Kristīne Kļaveniece, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
03.06.2015

No 2015.gada 1. līdz 11.jūnijam Bonnā (Vācijā) Latvija kā prezidējošā valsts Eiropas Savienības (ES) Padomē pārstāvēs ES starptautisko klimata sarunu otrajā raundā. Pasākuma laikā plānots sagatavot jaunu, juridiski saistošu globālu vienošanos par klimata pārmaiņu ierobežošanu pēc 2020.gada.

To iecerēts parakstīt šā gada nogalē Parīzē notiekošajā Klimata pārmaiņu konferencē. Vienošanās paredzēs pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām pēc 2020.gada.

Sarunās Latvijas prezidentūra kopā ar Eiropas Komisiju prezentēs ES dalībvalstu iecerētās nacionālās apņemšanās attiecībā uz emisiju samazināšanu. Līdz 2030.gadam ES plāno samazināt tās siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40% salīdzinājumā ar 1990.gada.

Paralēli darbam pie jaunās vienošanās sagatavošanas valstis diskutēs par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola ieviešanu. Tāpat tās apmainīsies viedokļiem par mežu degradācijas un atmežošanas*, kā arī lauksaimniecības jautājumiem u.c.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no visām pasaules valstīm, kā arī Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC), Pasaules Dabas fonda, Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras, Greenpeace, Pasaules Veselības organizācijas un citām starptautiskajām organizācijām.

Sarunu pirmais raunds notika 2015.gada 8.-13.februārī Ženēvā (Šveicē). Tā laikā ES dalībvalstis izteica savus priekšlikumus vienošanās projektam par klimata pārmaiņu ierobežošanu.

* atmežošanas - personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

x

Paroles atgadināšana