Laidiens no arhīva:

AgroPols

Afimilk ganāmpulka vadības sistēmas lietotāji no Kanādas atzīti par labākajiem piensaimniecību pārvaldītājiem

AgroPols
04.06.2015

Pasaules vadošais ganāmpulka vadības risinājumu ražotājs Afimilk ir priecīgs paziņot, ka viens no klientiem, Larenwood Farms saimniecība Canwest reģionā Kanādā, atzīta par pasaules līmeņa līderi piena ražošanā, atbilstoši 1994. gadā izveidotajaiganāmpulku vērtēšanas skalai (DHI Herd Management Score).Tā radīta, lai dzīvnieku īpašnieki pēc vienotas sistēmas varētu izvērtēt sava ganāmpulka efektivitātes dinamiku gadu no gada un salīdzināt to ar citu reģiona saimniecību veikumu.

Saimniecības vērtēšanas sistēmā ganāmpulkus vērtē vairākās kategorijās, kurās iespējams iegūt konkrētu maksimālo punktu skaitu: par bruto ieņēmumiem no ganāmpulka (500 punkti), tesmeņa veselību (150 punkti), slaucamo govju procentu ganāmpulkā (100 punkti), dzīvnieku dzīves ilgumu (100 punkti), atražošanas rādītājiem (100 punkti), un starpatnešanās intervālu garumu (50 punkti).

No iespējamiem 1000 punktiem apbalvotā saimniecība ieguvusi – 985 punktus, kā apliecinājumu tam, ka 4000 saimniecību konkurencē saimniecībai ar 90 Holšteinas šķirnes govju ganāmpulku ir izcili rādītāji visās sešās labas pārvaldības kategorijās.

Larenwood farms īpašnieks Kriss Maklarens (Chris McLaren) uzskata, ka izcilus rezultātus iegūt viņampalīdzējusi pāreja no piesietās uz nepiesieto turēšanu un govju guļvietu izveide uz smilšu pakaišiem.Izmaiņas ir devušas ievērojamus uzlabojumus piena izslaukuma un tesmeņa veselības rādītājos.Viņš arī atzīst,ka Afimilk sistēmas uzstādīšana ir nozīmīga saimniecības pārvaldības daļa, jo sniedz precīzu un laicīgu informāciju par piena kvalitāti un dzīvnieku veselības stāvokli ganāmpulkā, lai vienmēr var pieņemt izsvērtus lēmumus.

Otrās vietas ieguvēji, Loaivitu (Loewith) ģimenei piederošā saimniecība no Ontario, atzīst, ka 360govju lielā ganāmpulkāpēc citu lopkopju ieteikuma, jau 6 gadus izmanto Izraēlas ražotāja Afimilk fermu aprīkojumu un programmatūru. Saimnieks uzskata, ka Afimilk sistēma nodrošina efektīvai saimniekošanai nepieciešamo precizitāti - ar sistēmas palīdzību precīzi var noteikt katras govs meklēšanās laiku, uzraudzīt ganāmpulka veselību, labturību, atražošanas procesus, kontrolēt piena sastāvu un izslaukuma svārstības, kā arī dzīvnieku ēdināšanas efektivitāi. Tāpat sistēma spēj pārraudzīt slaucēju darbu, pamanīt izmaiņas slaukšanas procesos un aprīkojumā.

Afimilk izgudrotas un ražotas ganāmpulka datorizētās vadības sistēmas 2013. gadā Latvijā uzstādītas Saldus novada zemnieku saimniecībā Brūzilas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce. Pavisam abās saimniecībās ar šīs sistēmas palīdzību tiek uzraudzīti 650 govju veselības, piena sastāva, kvalitātes, reproduktīvie, labturības rādītāji, kā arī kontrolēti slaukšanas procesi.

2014. gadā Bauskas novada saimniecībā Ceraukste Agro uzstādīta Afimilk meklēšanās noteikšanas sistēma AfiAct II govīm piesietās turēšanas apstākļos, bet zemnieku saimniecībā Lanģi – nepiesietas turēšanas apstākļos. Šogad, 2015. gadā, arī zemnieku saimniecība Caunītes Priekuļu novadā ir kļuvusi par AfiAct II sistēmas lietotāju.

Zīmola Afimilk sistēmu oficiālie izplatītāji Latvijā ir uzņēmums Dimela Veta Latvija.

Par Afimilk

Izraēlas izcelsmes zīmols Afimilk piena lopkopības nozarē pazīstams kā inovatīvu praktisko ganāmpulka pārvaldības tehnoloģiju ražotājs, kas jau gandrīz 40 gadus spēj pielāgoties mainīgajām piena ražošanas sektora vajadzībām. Afimilk ražotās sistēmas piena lopkopji izmanto vairāk nekā 50 pasaules valstīs.

Afimilk piedāvā inovatīvus piena skaitītājus, piena sastāva analizatorus, govju aktivitātes un labturības mērītājus – pedometrus, kā arī automātiskās govju svēršanas un šķirošanas iekārtas. Uzņēmuma izstrādātās programmatūras datorizēti analizē saņemtos datus no sensoriem un ziņo par novirzēm no ikdienas rutīnas un sniedz ieteikumus dzīvnieku īpašniekiem.

Informāciju sagatavoja A/S Dimela Veta Latvija sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Gerkena.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana