Ārzemju tirgos

Lielākie kāpostu eksportētāji ES

Mārīte Gailīte, AgroPols
15.09.2009

Pēc FAOSTST datiem, laika posmā no 1996. līdz 2006. gadam kāpostu eksports Eiropas Savienības (ES) valstīs palielinājās par 13% un 2006. gadā sasniedza 534,6 tūkst. t. Taču tas deva tikai 4% no kopējā (12 milj. t) kāpostu ražošanas apjoma (12 milj. t) ES-25. Vismazāk kāpostu eksportēja 2000. gadā - 375 tūkst. t, taču pēc tam eksports regulāri auga, bet 2006. gadā tas atkal sarūk, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Lielākie galviņkāpostu eksportētāji ES šajā laika posmā bija Nīderlande, Polija, Spānija, Vācija un Itālija, kas nodrošināja 80% no kopējā ES kāpostu eksporta. Turklāt 1996. gadā 40% visa eksporta deva Nīderlande, bet perioda beigās tās īpatsvars bija tikai 25%. Jāteic arī, ka Nīderlande nav sevišķi liela kāpostu ražotāja, bet gan tirgotāja, jo tās vārdu atrodam gan piecu lielāko importētāju, gan arī piecu lielāko eksportētāju sarakstā. Tajā pašā laika posmā (1996.-2006. g.) kāpostu eksports no Polijas palielinājās par 170%, sasniedzot 98 tūkst. t, savukārt Spānijas eksports samazinājās par 14%. Tomēr 2006. gadā spāņi eksportēja 63 tūkst. t kāpostu. Bet Vācija kāpostu eksportu palielināja par 80% (2006. gadā eksportējot 55,5 tūkst. t) un apsteidza Itāliju, kas eksportēja tikai 51 tūkst. t kāpostu jeb par 30% mazāk.

Kā liecina skaitļi, pusi kāpostu eksporta kontrolē Nīderlande un Polija, turklāt Polija ir otra lielākā kāpostu ražotāja Eiropā. Taču lielākā kāpostu ražotāja Eiropā un vienlaikus arī lielākā importētāja ir un pagaidām paliek Krievija. No 1996. gada līdz 2006. gadam tās eksports ir palielinājies par 20%, bet tās ir tikai 490 t, tātad mazāk kā 1% no Eiropas kopapjoma. Vienlaikus Krievija ir lielākā kāpostu patērētāja Eiropā, jo tai ir vislielākā teritorija un iedzīvotāju skaits.

Avots: www.brassicastoday.com.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana