Ārzemju tirgos

"Danone" atzinīgi vērtē EFSA nostāju attiecībā uz probiotisko produktu veselīguma norādēm

Preses relīze, Leta-Nozare
09.10.2009

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (European Food Safety Authority (EFSA)) laidusi klajā pirmo sarakstu ar pārtikas produktu veselības norādēm*, ko ražotāji drīkst attiecināt uz saviem produktiem. ESFA ir izvērtējusi daļu ražotāju veselīguma norāžu iesniegumus, atzīstot visus līdz šim izskatītos probiotisko produktu ražotāju pieteikumus par nederīgiem. Latvijā zināmā jogurtu ražotāja "Danone" iesniegtās veselīguma norādes EFSA vēl nav izskatījusi.


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (European Food Safety Authority (EFSA)) laidusi klajā pirmo sarakstu ar pārtikas produktu veselības norādēm*, ko ražotāji drīkst attiecināt uz saviem produktiem. ESFA ir izvērtējusi daļu ražotāju veselīguma norāžu iesniegumus, atzīstot visus līdz šim izskatītos probiotisko produktu ražotāju pieteikumus par nederīgiem. Latvijā zināmā jogurtu ražotāja "Danone" iesniegtās veselīguma norādes EFSA vēl nav izskatījusi.

"EFSA atklātībā nonākušais paziņojums ieskicē arī Danone nostāju, ka izteikumi par probiotisko produktu īpašībām nav vispārināmi", apgalvo "Danone" grupas Baltijā ģenerāldirektors Henners Rinše (Henner Rinsche). "Katram probiotisko kultūru celmam ir savas atšķirīgās īpašības, un ikviens produkts ir atsevišķi zinātniski jāpārbauda par probiotisko baktēriju klātbūtni," apliecina H. Rinše.

Saskaņā ar EFSA š.g. 1.oktobrī sniegto informāciju gandrīz pusei no produktu ražotāju veselīguma norāžu* iesniegumu trūkst detalizēta produkta sastāvdaļu informācijas izklāsta, kas pierādītu katras produkta sastāvdaļas veselīgumu. Līdz ar to EFSA speciālistu komanda nespēj konstatēt vai konkrētā ražotāja veiktie zinātniskie pētījumi un produkta veselīguma norādes attiecināmas uz vienu un to pašu produkta sastāvdaļu.

"Danone" uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai uz veselības nozari attiecināmu paziņojumu regulējums būtu nepārprotams un detalizēts, lai gala patērētājs saņemtu saprotamu, caurspīdīgu un ticamu informāciju par attiecīgā produkta īpašībām. "Danone" EFSA darbu un veselīguma norāžu prasības vērtē pozitīvi un piekrīt EFSA apgalvojumam, ka "probiotiska produkta" nosaukums komerciāliem mērķiem jāpamato ar zinātniskiem pētījumiem.

"Danone produktu efektivitāte ir zinātniski pierādīta un mēs pilnībā uzņemamies atbildību par mūsu produktu solījumiem," komentē Laura Muižniece, "Danone" Veselības mārketinga speciāliste Baltijā. L.Muižniece piebilst, ka "Danone" ir sagatavojis un iesniedzis atbildīgajām institūcijām visapjomīgākos produktu zinātniskos pētījumus par funkcionālajiem produktiem "Actimel" un "Activia". Abu minēto produktu efektivitāte ir pārbaudīta neskaitāmos medicīniskos pētījumos, kas arīdzan publicēti respektablos zinātniskos žurnālos.

Līdz šim komunikācijā izmantotās veselīguma norādes ražotājs drīkst izmantot arī turpmāk, līdz brīdim, kad spēkā stāsies jaunie veselības norāžu noteikumi (to stāšanās spēkā paredzama ne ātrāk kā 2010.gada pirmajā pusē).

"Danone" holesterīna līmeni mazinošais jogurta dzēriens "Danacol" un bērnu biezpiena sieriņš "Danonki" jau ir saņēmuši pozitīvu EFSA atzinumu (saskaņā ar Regulas 14.pantu).

*) Veselīguma norādes (health-claims) - jebkura norāde, kas liecina par saikni starp produktu un tā labvēlīgo ietekmi uz veselību;

**) Regulas 14. punktā atrunātās veselīguma norādes attiecas uz mazāku saslimšanas risku vai bērnu attīstību un veselību;

***) Regulas 13.panta 5. punktā atrunātās veselīguma norādes attiecas uz jauniegūtiem zinātniskiem atklājumiem un/ vai satur aizsargājamus datus;

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana