Citas ziņas sadaļā

Pērn tika lauzti investīciju līgumi par meža ceļu izbūvi, jo nepietika līdzekļu. Kāda situācija ir šogad, un kāda ir nepieciešamība pēc ceļu izbūves?

No 2010. gada a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ir aizgājusi no augošo koku cirsmas izsolēm, jo cenu krišanas dēļ tām nav īstas jēgas. Vai pēc kāda laika LVM izsoles varētu atkal atsākt?

Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Kad sāksies projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas pasākuma nosacījumos?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
12.11.2009

Pēc grozījumiem MK noteikumos tiks izsludināta pieteikšanās šādos pasākumos:
• “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” - 2 kārtas ar publisko finansējumu 10 un 5 milj. latu;
• “Uzņēmumu radīšana un attīstība” - publiskais finansējums 3 milj. latu;
• “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” - publiskais finansējums  1,5 milj. latu;
• ”Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” - publiskais finansējums 8 milj. latu;
• “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana” - publiskais finansējums 5 milj. latu;
• “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” - ZMNĪ publiskais finansējums 6 milj. latu, pārējiem - 1,5 milj. latu.
Nepārtrauktā pieteikšanās pašlaik paredzēta tikai pasākumā “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana