Citas ziņas sadaļā

Pērn tika lauzti investīciju līgumi par meža ceļu izbūvi, jo nepietika līdzekļu. Kāda situācija ir šogad, un kāda ir nepieciešamība pēc ceļu izbūves?

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Kad sāksies projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas pasākuma nosacījumos?

Jautājiet! - Atbildēsim....

No 2010. gada a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ir aizgājusi no augošo koku cirsmas izsolēm, jo cenu krišanas dēļ tām nav īstas jēgas. Vai pēc kāda laika LVM izsoles varētu atkal atsākt?

Roberts Strīpnieks, Latvijas Valsts meži (LVM)
19.03.2010

Šādam solim cena nebija izšķirošs faktors, bet gan situācija visā mežsaimniecības procesā. Kamēr ir milzīgas peļņas maržas, tikmēr iespējams peļņu dalīt pa ķēdes posmiem, pa vidu labums tiek arī kādam starpniekam. Tajā brīdī, kad peļņas marža krītas, procesā tik gara ķēde nav spējīga eksistēt. Ķēdes svarīgākie posmi, bez kuriem nevar iztikt, kā, piemēram, meža īpašnieks, kokapstrādes uzņēmums, sāk meklēt iespējas, kā veidot tiešas attiecības, lai izslēgtu jebkāda veida papildus izmaksas. Tieši tas arī notika 2010. gadā. 2009. gada otrajā pusē mēs ar kokapstrādes uzņēmumiem redzējām, ka augošu koku izsoļu organizēšana izrādījās kā lieks starpposms starp kokmateriāla piegādātājiem un kokmateriālu pircējiem. Šāda tendence vērojama daudzās tautsaimniecības nozarēs. Tam visam vairs nav jēgas. Atgriešanās pie augošu koku cirsmu izsoles būtu neloģiska un zināmā mērā pat kaitnieciska. Arī citās mežsaimniecības valstīs lieli meža apsaimniekotāji tādas nerīko.

Latvijas Valsts meži (LVM)

x

Paroles atgadināšana