Citas ziņas sadaļā

No 2010. gada a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ir aizgājusi no augošo koku cirsmas izsolēm, jo cenu krišanas dēļ tām nav īstas jēgas. Vai pēc kāda laika LVM izsoles varētu atkal atsākt?

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Kad sāksies projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas pasākuma nosacījumos?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Pērn tika lauzti investīciju līgumi par meža ceļu izbūvi, jo nepietika līdzekļu. Kāda situācija ir šogad, un kāda ir nepieciešamība pēc ceļu izbūves?

Roberts Strīpnieks, Latvijas Valsts meži (LVM)
19.03.2010

Mežam autoceļi ir kā cilvēkam asinsvadi. Tāpēc Latvija, Somija un Zviedrija var īpaši neraizēties par lielajiem koksnes resursiem, kādi ir Krievijai, tur, aiz Urāliem. Ko dod šie resursi, ja vienīgais ceļš, kā pie tiem piekļūt, ir aizsalušas upes? Tāpēc mežsaimnieciskajā plānošanā ir tāds parametrs kā meža ceļu blīvums, kas nosaka, cik meža ceļu ir uz 100 hektāriem meža. Piemēram, Somijā un Zviedrijā ceļu blīvums ir 2, Vācijā - 3, bet Latvijā - 1,1. Latvijas gadījumā attālums līdz ceļam svārstās no 400 līdz 800 metriem, kamēr Zviedrijā šis attālums ir tikai no 130 līdz 250 metriem. Meža ceļu izbūvei ir ļoti liela ietekme uz uzņēmuma darbības rādītājiem. Latvijā vēsturiski metodiska meža ceļu būvēšana beidzās līdz ar otro Atmodu. 2000. gadā sapratām, ka ne visai labā situācija ar mežu ceļiem spēcīgi ietekmē mūsu konkurenci. No tā ir atkarīgas ne tikai mūsu, bet arī kokapstrādes uzņēmumu izmaksas. 2002. gadā uzsākām investīciju projektu, kur tika veikti smalki aprēķini, lai saprastu, cik liels ieguvums būs no ceļu būves. Kopš 2002. gada, ieskaitot pagājušo gadu, esam izbūvējuši vairāk nekā 4000 kilometru meža ceļu. Veiksmīgākajos saimniekošanas gados esam būvējuši vairāk nekā 720 kilometru gadā. Patlaban šīs apjomīgās investīciju programmas realizācijā esam nonākuši apmēram līdz vidum. Ir izdarīts milzīgs darbs, bet ir skaidrs, ka mums neizdosies atlikušo paveikt septiņu gadu laikā. Ejot cauri šai krīzei un skatoties perspektīvā, neredzu, ka LVM varēs lepoties ar peļņu, kas būs tuvu 100 miljoniem latu. Tāpēc finanšu resursu pieejamības dēļ šo pasākumu nāksies izstiept garāku. Šogad LVM kopumā plānojuši investīcijas 18 miljonu latu apmērā. No katra lata, ko uzņēmums investē attīstībā, 80 santīmi aiziet meža ceļu būvniecībā. Tātad ceļu būvniecībā investējam aptuveni 80% līdz 85% no kopējām investīcijām.

Latvijas Valsts meži (LVM)

x

Paroles atgadināšana