Pašvaldībās

LAD varēs pagarināt būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu

Aija Zariņa, AgroPols
25.05.2010

Valdība 25. maijā apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumusMinistru kabineta (MK) 2008. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, informēja

ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Viktorija Kalniņa.

Turpmāk Lauku atbalsta dienests (LAD) varēs pagarināt būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu, ja to iesniegšana noteiktajā termiņā nav iespējama no atbalsta pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

Noteikumos veiktas vairākas izmaiņas, lai atbalsta pretendentiem samazinātu administratīvo slogu, piemēram, atcelta prasība uzrādīt dokumentu oriģinālus to iesniegšanas brīdī.

Uz atbalstu var pretendēt vietējās pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai, vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanai. Tāpat vietējās pašvaldības atbalstu var saņemt atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecībai vai rekonstrukcijai.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40174603&mode=mk&date=2010-05-25

AgroPols

x

Paroles atgadināšana