Pašvaldībās

Aicinām ikvienu iesaistīties vides izzināšanā Zemgales reģionā!

AgroPols
15.06.2011

Aicinām ikvienu iesaistīties vides izzināšanā Zemgales reģionā!

Uzsākts Eiropas Savienības projekts „Zemgales reģiona vides izzināšana un identitātes atšķirību saglabāšana” (Green Environment).

Zaļās vides projekts tiek īstenots pateicoties Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.g. - 2013.g. finansējumam.

Projekta (LLIII-123) ieviešanas laiks ir 2 gadi (2011.-2012.g.).

Vadošie partneri ir Šauļu universitātes Botāniskais dārzs, projekta partneri Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Jonišķu Lauksaimniecības skola.

Projekta programma ir vērsta uz to, lai radītu labvēlīgus vides apstākļus un stiprinātu pārrobežu kopienas vides izglītības un informācijas pieejamību sabiedrībai par vides resursiem Zemgales reģionā, kas izsens pazīstams kā ziedošs kultūrvēsturisks reģions ar izcilu dabas daudzveidību.

Galvenie plānotie pasākumi projektā ir zaļās izglītības veicināšana Latvijā un Lietuvā, tāpēc paredzētas studentiem praktiskās nodarbības un pieredzes apmaiņas braucieni.

Informatīvie pasākumi veicinās un ieinteresēs sabiedrību par bioloģiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju izzināšanu un saglabāšanu. Līdz ar to projektā paredzēts izveidot zaļo klasi un kolekciju stādījumus, organizēt seminārus, izveidot interaktīvo karti par Zemgales reģiona dabas daudzveidību Latvijā un Lietuvā.

Mūsu devīze – aizsargāt nozīmē arī izglītot!

Tāpēc ejot Zemgales pļavās Jāņu zāļu pušķī neplūksim aizsargājamos augus, tādus kā retās un skaistās savvaļas orhidejas – naktsvijoles, dzegužkurpītes, dzegužpuķes, Jumstiņu gladiolas un Sibīrijas skalbi (tautā sauktu par dzelteno īrisu). Aicinām ikvienu- iemūžiniet augus savā foto arhīvā, priecāties un mīlēt tos ar acīm! Jo tikai saudzīgi izturoties pret šīm dabas vērtībām, mēs spēsim saglābāt šo dabas burvību no gada uz gadu!

Projekta ieviešana ilgs līdz 2012. gada decembrim un tā kopējās izmaksa ir 339 418 eiro.

Projekta koordinatore Latvijas Lauksaimniecības universitātē Aija Dižgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste Rudīte Sausserde

AgroPols

x

Paroles atgadināšana