Pašvaldībās

Valdība nosaka plānoto ES finansējumu un sasniedzamos rādītājus uzņēmējdarbības veicināšanai novadu pašvaldībās 34,92 milj.eiro apmērā

Kristīne Kļaveniece, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
31.05.2016

Otrdien, 2016. gada 31.maijā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto Reģionālās attīstības koordinācijas padomē pieņemto lēmumu par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem rādītājiem uzņēmējdarbības veicināšanai novadu pašvaldībās - kopumā atbalstot 54 projektu idejas 34,92 milj.eiro apmērā*.

Kopumā pašvaldības VARAM organizētajā projektu ideju priekšatlasē bija iesniegušas 90 projektu idejas ar kopējo finansējuma apjomu 64,5 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā ierobežoto pieejamā finansējuma apjomu, tika atbalstītas 54 projektu idejas ar lielāko ietekmi uz nodarbinātību un ekonomiskās aktivitātes sekmēšanu pašvaldībā.

Plānots, ka atbalstīto projektu ideju rezultātā tiks sniegts atbalsts 377 komersantiem, kuri turpmākajos gados radīs 1997 jaunas darbavietas un piesaistīs nefinanšu investīcijas 107,7 miljonu eiro apmērā.

Finansējuma apjoms un rādītāji katrai pašvaldībai tika noteikti, balstoties uz pašvaldību iesniegtajām projektu idejām un projektu ietvaros plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kas pamatoti ar komersantu pieprasījumu.

Detalizēta informācija ar katrai no 54 pašvaldībai plānoto finansējuma apjomu pieejama http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390215&mode=mk&date=2016-05-31

Plānotās investīcijas ir vērstas uz darba vietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti pašvaldībās. Valdības lēmums ir priekšnoteikums projektu iesniegumu atlases uzsākšanai, lai pašvaldības varētu sagatavot projektus un uzsākt uzņēmējdarbības attīstībai būtisku infrastruktūras projektu īstenošanu, kas sniegtu nozīmīgu ietekmi uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un nodarbinātības sekmēšanu novadu pašvaldībās.

* Rīkojuma projekts "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros".

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

x

Paroles atgadināšana